Spelregels voor afspraken

1. Privé

Hieronder staat aanvullende informatie die voor u als klant/cliënt van Triple Impact belangrijk is.

Vergoedingen voor relatiecoaching/therapie

Als u op persoonlijke titel een traject volgt, gelden de volgende mogelijkheden voor vergoedingen.

De overheid heeft er voor gekozen om relatietherapie niet in de basisverzekering op te nemen. Hans 't Hart is geregistreerd psycholoog NIP en lid van het NVPA. De door hem geboden hulpverlening wordt wel door diverse verzekeraars onderde aanvullende verzekering vergoed.

Het is door de zeer uiteenlopende vergoedingsvoorwaarden ondoenlijk om hier aan te geven welke verzekeraar wel en welke niet vergoedt. Een overzicht van actuele informatie vindt u op de website van het NVPA, www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html.
Hans is ook lid van het overkoepelend orgaan RBCZ.

Als u wilt weten of de sessies voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen, kunt u dit bij uw verzekeraar navragen. Vermeldt dan de volgende nummers 94-56023 en 90-51459 (AGB-code). U kunt tevens zeggen dat't Hart is geregistreerd onder NVPA-nummer 359-29011962 (en niet als eerstelijns-of BIG-psycholoog). Het registratienummer voor het RBCZ is 214033R. De vergoeding is doorgaans per sessie niet meer dan € 40 per dag.

(Bij relatiecoaching kan bij sessies die langer dan een uur duren, de helft van de sessie op naam van de ene partner komen te staan. De andere helft kunt op een aparte factuur op naam van de andere partner worden gezet. Zo kunt u toch € 80,00 per keer declareren).

Annulering

Als u een sessie wilt annuleren (of verplaatsen), hou dan rekening met een annuleringstermijn van minimaal 2 werkdagen vóór de dag dat de afspraak plaatsvindt. Heeft u een afspraak staan voor een intensive van 3 uur, dan geldt een termijn van 3 werkdagen. Zo kunnen wij ons best nog doen om voor vervanging te zorgen. Meldt u zich later af, dan moeten we helaas de sessie volledig in rekening te brengen. Als het ons lukt om vervanging te vinden, hoeft u niets te betalen.

Facturering

Na de sessie wordt de factuur naar uw e-mailadres toegestuurd. Mocht u een betalingsregeling willen, dan is dat mogelijk. Met het maken van de afspra(a)ken stemt u in met de aansprakelijkheid van deze kosten, ook als achteraf blijkt dat u deze kosten niet vergoed krijgt. Tariefswijzigingen voorbehouden.

2. Eigen bedrijf of zakelijk

Als u ondernemer bent, kunt u de factuur onder bepaalde omstandigheden op de naam van uw bedrijf zetten. U kunt het coachingstraject volledig aftrekken van de belastingen. Vanwege deze belastingaftrek, zult u uiteindelijk iets meer dan de helft van dit bedrag daadwerkelijk betalen.
Voor het overige gelden de spelregels die hierboven zijn genoemd.