Wat wordt er precies verstaan onder spiegelen, valideren en empathie?

Deze technieken vormen de basis van succesvolle communicatie:

Spiegelen. Deze vaardigheid heeft tot doel om uzelf en de ander de mogelijkheid te bieden om dat wat de ander zegt ook werkelijk te horen. Door het terug te verwoorden wat de ander zegt, hoort de ander letterlijk wat er bij u binnengekomen is.

Validering is de vaardigheid waarmee u als het ware in de huid van de ander kruipt. U laat door middel van validering de ander merken dat u de logica van zijn gedrag of mening werkelijk probeert te snappen (hoezeer u het ook helemaal niet eens met hem/haar bent!).

Bij validering gaat het er om dat u aan de ander laat voelen dat u de moeite wilt doen om zijn logica te volgen. Bovendien geeft validering de boodschap aan de ander dat zijn gevoel/beleving er mag zijn. Begrip hebben voor iemands verhaal is overigens niet hetzelfde als dat u de ander gelijk aan het geven bent. Het blijft zijn verhaal, en dat staat naast het uwe.

Een voorbeeld: "Wat ik nu goed snap is dat als jij erop rekent dat ik initiatief neem, terwijl ik dat niet doe, jij behoorlijk gefrustreerd raakt. Ik snap nu ook dat je vanochtend zo naar mij uitgevallen bent, omdat dit voorval de druppel is die de emmer bij jou liet overlopen".

Empathie. Hoewel in met name zakelijke gesprekken het expliciet verwoorden van gevoelens vooral zal plaatsvinden als de ander ergens boos over is, kan het verwoorden van gevoelens natuurlijk ook worden verweven met de validering.

Een voorbeeld hiervan is: 'Ik kan me voorstellen dat u geïrriteerd (empathie) bent geraakt over mijn late bezoek, gezien het feit dat u had verwacht dat ik hier vorige week zou zijn langsgekomen. Ik kan me voorstellen dat hiermee uw vertrouwen in onze service onder druk is komen te staan (validering)'.

Deze drieslag van technieken is ontleend aan het werk van Harville Hendrix (Imagotherapie), en blijken niet alleen effectief te zijn binnen de context van een relatie, maar ook binnen teams in een zakelijke setting. Daarom worden ze binnen alle trajecten van Triple Impact gebruikt.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u van gedachten wisselen? Aanmelden voor een traject?