Spelregels voor afspraken

1. Zakelijk of eigen bedrijf

Als u coaching volgt vanuit een bedrijf, dan wordt de factuur naar het bedrijf gestuurd. Als u ondernemer bent, kunt u de factuur op de naam van uw bedrijf zetten. U kunt het coachingstraject volledig aftrekken van de belastingen (bij eenmanszaak). Vanwege deze belastingaftrek, zult u uiteindelijk iets meer dan de helft van dit bedrag daadwerkelijk betalen.

Met het maken van de afspra(a)ken stemt u in met de (bedrijfs)aansprakelijkheid van deze kosten en met de annuleringsregeling (zie hieronder).

2. Particulier

Hieronder staat aanvullende informatie die voor u als klant/cliënt van Triple Impact belangrijk is.

Vergoedingen voor individuele coaching/therapie

Als u op persoonlijke titel een traject volgt, gelden de volgende mogelijkheden voor vergoedingen.

Hans 't Hart is geregistreerd psycholoog NIP en lid van het NVPA. De door hem geboden hulpverlening wordt wel door diverse verzekeraars onder de aanvullende verzekering vergoed.

Het is door de zeer uiteenlopende vergoedingsvoorwaarden ondoenlijk om hier aan te geven welke verzekeraar wel en welke niet vergoedt. Een overzicht van actuele informatie vindt u op de website van het NVPA, www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html.
Triple Impact is ook lid van het overkoepelend orgaan RBCZ.

Als u wilt weten of de sessies voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen, kunt u dit bij uw verzekeraar navragen. Vermeldt dan de volgende nummers 94-56023 en 90-51459 (AGB-code). U kunt tevens zeggen dat 't Hart is geregistreerd onder NVPA-nummer 359-29011962 (en niet als eerstelijns-of BIG-of GGZ-psycholoog). Het registratienummer voor het RBCZ is 214033R. De vergoeding is doorgaans per sessie niet meer dan € 40 per dag.

Annulering of verplaatsing

Afspraken op maandag dienen op donderdag te worden afgezegd. Afspraken op dinsdag dienen op vrijdagmorgen te worden afgezegd.
Voor overige afspraken geldt dat als een afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd of verplaatst, de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht. 

Facturering

Na de sessie wordt de factuur naar uw e-mailadres toegestuurd. Mocht u een betalingsregeling willen, dan is dat mogelijk. Met het maken van de afspra(a)ken stemt u in met de aansprakelijkheid van deze kosten, ook als achteraf blijkt dat u deze kosten niet vergoed krijgt. Tariefswijzigingen voorbehouden.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u van gedachten wisselen? Aanmelden voor een traject?