Hoeveel deelnemers zijn er voor een training persoonlijke effectiviteit?

Het aantal deelnemers is maximaal 8. Aangezien er acht trainingsdagen zijn, zullen alle deelnemers daardoor veel kwaliteitstijd kunnen krijgen in de vorm van individuele coachingsmomenten tijdens de training. Bovendien is het dan ook mogelijk een veilige groep te creëren, waarin effectief leren met een hoog rendement mogelijk is. Dat dit rendement ook daadwerkelijk wordt gehaald, blijkt uit de reactie die deelnemers geven, zie reacties.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u van gedachten wisselen? Aanmelden voor een traject?