Mogelijke doelstellingen

Voor het intakegesprek is het handig om onderstaande doelstellingen -met uw eventuele verwijzer- te hebben doorgenomen en de punten aan te vinken die op uw situatie van toepassing zijn. U zult zien dat door de gebruikte trainingsmethode een verbazingwekkende hoeveelheid doelstellingen haalbaar zijn binnen één training, mits bewust gecoacht.

De doelstellingen die hieronder staan opgesomd, kunnen helpen om uw trainingsvraag concreter te formuleren. Triple Impact bedient een breed spectrum aan coachingsvragen. In de ene doelstelling zult u zich daarom meer herkennen dan in de andere.

Welke van de onderstaande doelstellingen u kunt realiseren hangt af van uw persoonlijke wensen en startpositie. Tijdens het intakegesprek zal een pakket doelstellingen met u worden afgesproken die voor u centraal zullen staan. Soms wordt voor een optimaal rendement een individuele coaching voorafgaand aan de training geadviseerd.

Vergroten van persoonlijke effectiviteit

Uw trainer/coach let tijdens uw training voortdurend op uw gedrag. Knelpunten met anderen hangen vaak ook samen met uw eigen stijl van communiceren. Laat u gemakkelijk uw mening varen, of bent u erg vasthoudend; bent u een goede luisteraar of niet; neemt u initiatief of bent u juist afwachtend, etc. Uw trainer leert u gaandeweg de training de principes binnen en buiten de groep daadwerkelijk toe te passen (zie onder andere de reactie van Silvia.). U krijgt van de trainer en de cursisten regelmatig feedback op uw gedrag.

 • Inzicht in en verandering van het effect van uw wijze van communiceren op anderen;
 • Effectiever omgaan met andere types dan uzelf;
 • Het ontwikkelen van een persoonsgerichte in plaats van een taakgerichte benadering.
 • Constructief innemen van ruimte voor het bespreken van werksituaties;
 • Verandering van impact;
 • Effectief leren afstemmen op de juiste golflengte van een gesprekspartner; 
 • Contact maken (inleven, overtuigen)
 • Aanscherping van gesprekstechnieken (o.a. luisteren, spiegelen, vraagtechniek);
 • Vergroten van uw inlevingsvermogen;
 • Leren reageren op de boodschap achter de woorden;
 • Bespreekbaar maken van de eigen gevoelens;
 • Grip op posities die u ten opzichte van anderen inneemt (ouder/volwassen/kind) en hun effect;
 • Leren doorbreken van uw rol als redder van de ander;
 • Het toepassen van effectieve conflicthantering;
 • Effectief reageren op emoties van anderen;
 • Leren lezen en reageren op lichaamstaal;
 • Herkennen van oorzaken van vastgelopen (team)gesprekken;
 • Herkennen van en inspelen op de onderstroom in (team)gesprekken;
 • Reageren op en geven van kritiek;
 • Constructief grenzen communiceren;
 • Aanscherping van de persoonlijke presentatievaardigheden;

Opheffen van hindernissen

Persoonlijke frustraties en/of pijnpunten kunnen veranderingen in de weg staan. U leert in de training de onderstroom in de communicatie te herkennen om vervolgens deze op constructieve wijze bespreekbaar te maken. De trainer besteedt hierbij aandacht aan negatieve gedachtenpatronen en/of emotionele blokkades die een dergelijk gesprek in de weg staan. 

 • Het terugkrijgen van enthousiasme en energie in het werk;
 • Ontwikkelen van een proactieve werkhouding;
 • Verbetering van de persoonlijke presentatie (profilering);
 • Het ontwikkelen van een flexibele werkhouding;
 • Inzicht in ontstaan en hanteren van perfectionisme;
 • Versterken van het incasseringsvermogen (kritiek, stress);
 • Hanteren van ergernissen;
 • Persoonlijke groei;
 • Grip krijgen op automatische reacties en gevoelens;
 • Overwinnen van faalangst en onzekerheid;
 • Vergroten van zelfvertrouwen en/of positief zelfbeeld;
 • Bewustwording van gevoelens bij anderen en zichzelf;
 • Het verkrijgen van de regie over oudzeer;
 • Het gevoel als leidraad in gesprekken;
 • Het vermogen om constructief ruimte in te nemen;
 • Effectief reageren op personen in gezagsposities;
 • Effectief leren nemen van beslissingen;
 • Leren ontspannen.

Vergroten van kennis

Dit is het niveau van de praktische onderwerpen die tijdens een sessie ter sprake komen. U krijgt naar aanleiding van vragen en knelpunten kennis en inzichten aangereikt in de vorm van principes en vaardigheden.

 • Toetsing van uw visie en aanpak aan de ervaringsdeskundigheid van deelnemers;
 • Voorwaarden tot assertiviteit en persoonlijke groei;
 • DISC actief gebruiken in de groep en daarbuiten*).
 • Advies over verandering van strategie om knelpunten op te lossen;
 • De werking van het brein in relaties;
 • hoe grip te krijgen op het instintieve brein;
 • Situaties in de groep verklaard vanuit: Transactionele Analyse (o.a. Harris), Communicatietheorie (o.a. Watzlavick), Rationeel-Emotieve Training (o.a. Ellis), Past-Reality Integration (Bosch, Jenson), Imagotherapie (Hendrix) en Neuro-Linguïstische Programmeren (o.a. Bandler), Inner-Voice Drama (o.a. Mulder).

*) Deze training is met nadruk geen DISC-training. DISC maakt wel onderdeel uit van de training, maar vormt slechts een van de vele invalshoeken om uw persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Aanmelden voor een vrijblijvende intake

De training Persoonlijke Effectiviteit geeft een unieke impuls aan uw persoonlijke groei en ontwikkeling. Gedragsverandering op de lange termijn staat centraal. Meld u aan voor een vrijblijvende intake.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u van gedachten wisselen? Aanmelden voor een traject?

 • Kleine groepen
 • Inclusief uniek online traject
 • Resultaten die beklijven