Tripleimpact

Bedrijfscode van Triple Impact

Home » Bedrijfsbelofte

Triple Impact wil mensen coachen en trainen op weg naar voldoening in werk en/of privé-leven.

Cliënten (bedrijven, particulieren) van Triple Impact kunnen bij afname van diensten erop rekenen dat de volgende bedrijfscode wordt gehanteerd:

  • Triple Impact streeft naar betrouwbaarheid en integriteit in dienstverlening. Deze komt hierin tot uiting dat (mondelinge) afspraken die zijn gemaakt gegarandeerd worden nagekomen, of dat anders wordt gezocht naar de voor de cliënt best mogelijke oplossing.
  • Commentaar en/of klachten worden serieus genomen en naar alle redelijkheid in het belang van de cliënt afgehandeld. Zoals wettelijk bepaald is Triple Impact aangesloten bij het SCAG, zodat we een onhankelijke klachtenfunctionaris hebben waar u met eventuele klachten terecht kunt.
  • Een cliënt die een dienst wil afnemen, kan rekenen op een betrouwbaar advies. Dit kan betekenen dat een opdracht niet wordt aanvaard als op voorhand niet duidelijk is dat Triple Impact kan voldoen aan de behoefte van de cliënt.
  • Als de dienstverlening niet (meer) aansluit bij de behoefte van de cliënt, kan dit in openheid worden besproken en zal doorverwijzing naar een andere partij plaatsvinden.
  • Triple Impact opereert vanuit een positief christelijke signatuur. Dienstverlening vindt plaats met respect voor het geloof en de geaardheid van een cliënt.

Triple Impact bankiert bij de Triodos Bank. Deze heeft een prijs gewonnen voor de duurzaamste bank ter wereld.