Tripleimpact

Uw privacy, onze zorg

Home » Verklaring van Privacy

Wij zijn Triple Impact BV. Ons kantoor is gevestigd te (3851 SK) Ermelo aan het adres Tolweg 2 te Ermelo. Ons KvK-nummer is 32145373.

Triple Impact verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Welke gegevens dit zijn, verschilt per situatie. Ter bevordering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering maken wij soms gebruik van derden, met wie wij in dat geval ter bescherming van uw persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten sluiten.

Beveiliging

De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Triple Impact heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Telefonisch contact

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Omdat wij de hele dag met coaching aan de slag zijn, wordt de telefoon meestal opgenomen door het secretariaat. U kunt daarbij rekenen op vertrouwelijkheid. Het is daarom van belang om te weten dat het secretariaat een geheimhoudingsplicht heeft. Met deze manier van werken krijgt u alle ruimte om uw hulpvraag aan ons voor te leggen.

Contact via onze nieuwsbrief

Via de website of bij het invullen van ons contactformulier kunt u uw belangstelling aangeven voor onze nieuwsbrief. U bent zo van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte, zoals het verschijnen van een nieuwe online cursus of een nieuw artikel.

U kunt zich onderaan een nieuwsbrief altijd eenvoudig weer afmelden. U krijgt dan geen nieuwsbrief meer en wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens ook volledig worden verwijderd.

Aanmelden

Als u zich aanmeldt voor een van onze diensten, zullen wij als volgt met uw persoonsgegevens omgaan:

Uw persoonsgegevens worden in ons CRM-systeem verwerkt. Dit verwerken van uw persoonsgegevens draagt bij aan een goede dienstverlening. Wij gebruiken dit bijvoorbeeld voor het versturen van automatische bevestigingen van herinneringen van uw afspraken met Triple Impact.

Wij vragen bijvoorbeeld uw leeftijd om te weten met wie we te maken hebben. Uw persoonsgegevens worden door ons nooit aan derden verkocht;

Uw persoonlijk dossier is gekoppeld aan uw contactgegevens.

Uw betaalgegevens worden opgeslagen in ons boekhoudsysteem voor het kunnen sturen van een factuur. We zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren. In ons boekhoudsysteem staat natuurlijk niet uw persoonlijke dossier, maar alleen uw adresgegevens, e-mailadres en de gefactureerde dienst(en) die we verricht hebben.

Als een traject is geëindigd, worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

In het geval van een zakelijk coachingstraject of bij het volgen van een online cursus hanteren wij voor de in dat kader verwerkte persoonsgegevens een bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van het traject/de cursus.
Voor (relatie)therapie hanteren wij de wettelijke termijn van 15 jaar na beëindiging van de therapie.
Na het verstrijken van de hiervoor genoemde bewaartermijnen worden de persoonsgegevens vernietigd. Als u wenst dat uw persoonsgegevens eerder worden vernietigd, dan kunt u hiervoor een verzoek bij ons indienen.

Beveiligde website en betalingen

Onze website maakt gebruik van een beveiligde https://-verbinding. Deze kunt herkennen aan het slotje links bovenin uw browser én de letter s in https.

Wij maken ook gebruik van een beveiligde betaalomgeving als u een online dienst afneemt of zich aanmeldt voor het relatieweekend.

Persoonsgegevens inzien / wijzigen

U mag de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inzien en zo nodig laten corrigeren. U heeft bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Uw schriftelijk verzoek daartoe zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden behandeld. Als blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt een aanvullend verzoek doen deze persoonsgegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Wat te doen als u vragen hebt of een klacht?

Wij streven naar 100% klanttevredenheid en doen er zoveel mogelijk aan om dat te bereiken. Heeft u vragen over uw persoonsgegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over ons privacyreglement? Dan kunt u contact opnemen met de heer Hans ’t Hart, via de volgende contactgegevens:

Triple Impact B.V.
Tolweg 2
3851 SK Ermelo
E-mail: hans@tripleimpact.nl
Telefoon: 085 – 580 99 19

Triple Impact is aangesloten bij het SCAG. Hier kunt u terecht met een klacht over de wijze waarop de dienstverlening is verlopen of de manier waarop met uw persoonsgegevens is omgegaan.

Bij een klacht over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens of hoe wij op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PS Wist u dat u vanaf nu ook online een relatiecursus kunt volgen? Of een cursus over het hanteren van ergernissen? Ga naar cursussen.

Dit privacy statement is laatst gewijzigd op 25 januari 2023