Uw privacy, onze zorg

Wij zijn ons ervan bewust dat het oriƫnteren op onze aangeboden trajecten en het lezen van de artikelen gevoelig ligt. We geven u dan ook de garantie dat er zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen worden. Niet via Facebook, Google of welke andere partij dan ook.

Contact via een contactformulier

Zodra u een contactformulier op de website invult, worden de gegevens die u ons toestuurt wel bewaard. Dat doen we zolang dat nodig is. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht.

De door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Telefonisch contact

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Omdat wij de hele dag dag met coaching aan de slag zijn, wordt de telefoon meestal opgenomen door secretariaatservice Call-info. We hebben met hen een geheimhoudingsverklaring afgesloten, zodat uw persoonlijke gegevens (en/of verhaal) bij hen veilig zijn.

Contact via onze nieuwsbrief

Via de website of bij het invullen van ons contactformulier kunt u uw belangstelling aangeven voor onze nieuwsbrief. U bent zo van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte, zoals het verschijnen van een nieuwe online cursus of een nieuw artikel.

U kunt zich onderaan een nieuwsbrief altijd eenvoudig weer afmelden. U krijgt dan geen nieuwsbrief meer en wij zorgen ervoor dat u gegevens ook  echt helemaal worden verwijderd.

Gegevens inzien

U mag de gegevens die wij over u hebben verzameld inzien en laten corrigeren. U heeft bovendien het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen.

Uw verzoek daartoe zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld. Als de door ons verstrekte informatie aangaande uw persoonsgegevens onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanmelden

Als u zich aanmeldt voor een van onze diensten, zullen wij als volgt met uw gegevens omgaan:

  • Uw contactgegevens worden in ons crm gezet. Het bijhouden van uw gegevens draagt bij aan een goede dienstverlening. Wij gebruiken dit bijvoorbeeld voor het versturen van automatische bevestigingen van herinneringen van afspraken;
  • Wij vragen uw leeftijd om te weten met wie we te maken hebben. Gegevens worden nooit aan derden doorverkocht;

  • Uw persoonlijk dossier is gekoppeld aan uw contactgegevens. U heeft het wettelijke recht op inzage van dit dossier;

  • Uw betaalgegevens worden opgeslagen in ons boekhoudsysteem voor het kunnen sturen van een factuur. We zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren. In ons boekhoudsysteem staat natuurlijk niet uw persoonlijke dossier, maar alleen uw adresgegevens, e-mailadres en de dienst die we geleverd hebben.

Als een traject afgelopen is, worden de volgende termijnen gehanteerd voor het verwijderen van uw contactgegevens uit ons crm:

  • In het geval van een zakelijk coachingstraject of bij het volgen van een online cursus hanteren wij een termijn van 3 jaar.
  • Voor (relatie)therapie geldt de wettelijke termijn van 15 jaar.

Als u wenst, dat uw gegevens eerder worden verwijderd, dan zullen wij dit doen.

Beveiligde website en betalingen

Onze website maakt gebruik van een beveiligde https://-verbinding. Deze kunt herkennen aan het slotje links bovenin uw browser.

Wij maken ook gebruik van een beveiligde betaalomgeving als u een online dienst afneemt of zich aanmeldt bij het relatieweekend.

Wat te doen als u ontevreden bent?

Wij streven naar 100% klanttevredenheid en doen er zoveel mogelijk aan om dat te bereiken. Mocht er toch hierin iets misgegaan zijn, neem dan contact op met eigenaar Hans 't Hart via hans@tripleimpact.nl of telefonisch via 033 4657942.

Triple Impact is bovendien aangesloten bij het SCAG. Hier kunt u terecht met een klacht over de wijze waarop de dienstverlening is verlopen of de manier waarop met uw persoonsgegeven is omgegaan.