Gratis boek

Gratis Harville Hendrix

Home » Gratis boek Harville Hendrix

De belangrijkste doelen van echtparentherapie zijn vaak het herstel van het gevoel van verbinding en veiligheid.

Harville Hendrix

Triple Impact werkt vanuit onder andere het gedachtengoed van Harville Hendrix (Imago Relatietherapie), Hedy Schleifer (Encounter-centered Couples Therapy) en Sue Johnson (Emotionally-focussed Couple Therapy).

In onze opvoeding krijgen we te maken met niet alleen de positieve, maar ook de negatieve eigenschappen van onze opvoeders (ouders, broers, zussen). De negatieve eigenschappen leren we te overleven door te vechten, vluchten of bevriezen.
In de fasen die een relatie doormaakt, worden vroeg of laat door de partner deze overlevingsstrategieën getriggerd. Deze zijn eigenlijk het gevolg van onvervulde behoeften of van pijn.

Tijdens de therapie wordt u geleerd om uw overlevingsstrategie meer los te gaan laten en te focussen op de achterliggende pijn en behoeften. Bijvoorbeeld het is gemakkelijker om uw partner te verwijten dat hij nooit thuis is, dan om te vragen dat hij u even vasthoudt omdat u zich onprettig voelt. Door het therapietraject leert u op een veel effectievere manier met elkaar te communiceren.

Elk van de genoemde benaderingen heeft zo zijn eigen invalshoek en sterke kanten, maar leert u uiteindelijk om op een effectievere manier met elkaar te communiceren.

Verschillende boeken
Harville Hendrix beschreef zijn benadering in onder andere het boek “Getting the love you want”. Hij legt daarbij vooral de nadruk op het belang van het samen verwerken van de invloed van uw verleden. Hedy heeft hier vooral op voortgebouwd, maar heeft nog geen boek geschreven. U leert van Harville hoe uw opvoeding in uw relatie doorwerkt en hoe u deze patronen kunt doorbreken.

Sue Johson heeft het inmiddels bekende boek “Houdt me vast” geschreven. Hierin legt ze de nadruk op de noodzaak van het doorbreken van de zogenaamde duivelse dans en het belang om te voorzien in elkaars hechtingsbehoeften. De invloed van het verleden komt hierbij niet zo uitgebreid aan bod.

Door de accentverschillen zijn deze benaderingen zo aanvullend op elkaar. U doet er daarom goed aanom zowel de boeken van Sue Johnson als Harville Hendrix te lezen. Het boek van Sue Johson kunt u via de reguliere kanalen kopen. Het boek “Getting the love you want” is alleen in het Engels te koop.

Wij kunnen u wel de ongeautoriseerde Nederlandse samenvatting van de 10e druk van het boek gratis aanbieden. U kunt het dowloaden door op de volgende link te klikken:

Download het boek Getting The Love You Want

Meer info over onze relatietherapie