Home » Persoonlijk » Waarop letten bij een effectiviteitstraining?

Ik zoek een training Persoonlijke effectiviteit; waar moet ik op letten?

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

Kan mijn gevoel voor mijn partner terugkomen

Ze zijn behoorlijk in trek, die trainingen voor persoonlijke effectiviteit. De redenen om zo’n training te volgen, zijn erg divers. Waar de een aangemoedigd wordt door zijn werkgever, wil de ander om persoonlijke redenen deelnemen. Het goede nieuws is dat een training Persoonlijke effectiviteit geschikt is voor elk (persoonlijk) doel. Maar hoe kies je de juiste training?

 

Als je blijvend resultaat wilt

Bij de training Persoonlijke effectiviteit van Triple Impact ligt de focus op langdurige gedragsverandering. Er is oog voor het persoonlijk functioneren van de deelnemers en het groepsproces krijgt voldoende aandacht. Ook heeft onze training de volgende kenmerken:

 

Kenmerk 1: een kleine groep

Hoe groter de groep, hoe lastiger het is om veiligheid te creëren. Daarom vindt de training van Triple Impact altijd plaats in een kleine groep.

 

Kenmerk 2: de trainingen zijn persoonlijk en eigen voorbeelden staan centraal

Er zijn meerdere modellen voor conflicthantering, gesprekstechnieken en gedragsstijlen. Bij veel trainingen wordt eerst de theorie van deze modellen behandeld. Pas daarna wordt de praktijk verduidelijkt, bijvoorbeeld aan de hand van rollenspellen. 

Bij Triple Impact gaat het anders; situaties die zich voordoen binnen de groep worden meteen aangegrepen om praktijk en theorie samen te brengen. Ook breng je als deelnemer steeds je eigen casussen in, zodat je verzekerd bent dat er aandacht is voor jouw persoonlijk situatie.

 

Kenmerk 3: wekelijkse bijeenkomsten over een langere periode

Duurzame verandering komt niet van de een op de andere dag; je brein heeft nou eenmaal tijd nodig om te leren. Daarom vindt een training Persoonlijke effectiviteit plaats over een langere periode met wekelijkse bijeenkomsten. 

 

Kenmerk 4: deelnemers kennen elkaar niet

Het is opvallend hoe weinig diepgang er plaatsvindt als deelnemers elkaar kennen. Terwijl diepgang noodzakelijk is voor blijvend resultaat. De training vindt dus nooit incompany plaats, maar altijd met onbekenden. De reacties van deelnemers op elkaar zijn daardoor ook onbevangen en helpend.

Kenmerk 5: de groep is divers

De groep is een mix: hij bestaat uit verschillende mensen en persoonlijkheden, uit leidinggevenden en niet-leidinggevenden. Zo kan iedereen van elkaar leren. 

De leidinggevende krijgt meer feeling bij de impact van zijn of haar gedrag op mensen die geen leidinggevende positie hebben. Iemand zonder leidinggevende functie leert dat ook leidinggevenden onzeker zijn en krijgt begrip voor bestaande worstelingen. 

Elke deelnemer wordt uitgedaagd en geholpen om effectiever om te gaan met verschillende type persoonlijkheden.

 

Kenmerk 6: de trainer mag diep gaan

Hans, de trainer, gaat met elke deelnemer – in groepsverband – op zoek naar de oorzaak van persoonlijke blokkades. En weet je wat voor elke deelnemer een eyeopener is? Je bent nooit de enige die met iets zit; er zijn altijd andere deelnemers die jouw probleem of blokkade herkennen. Je krijgt dus erkenning en steun van de groep. 

Dit kenmerk is een belangrijke, want hierdoor krijg je als deelnemer beter zicht op waar jouw automatische reacties vandaan komen. En door met nieuw gedrag te experimenteren, leer je hoe je regie kunt krijgen over je reacties.

 

Kenmerk 7: spiegelen en verwerken

Hans bespreekt regelmatig hoe een deelnemer overkomt en zich profileert. Hij helpt ook bij het op een natuurlijke manier veranderen ervan. 

Zo zegt een oud-deelnemer in zijn feedback:

‘Hans is tijdens de training scherp op hoe je dingen ervaart en vraagt vaak feedback van de medestudenten hoe die een mededeling of opmerking uit de groep ervaren. Hierdoor leer je hoe je overkomt op andere mensen en leer je hoe je beter op situaties in kan spelen.’

 

Waar de trainer aan moet voldoen

Niet elke trainer kan deze manier van trainen aan. Bedenk maar eens hoe diepgaand en veilig een training moet zijn. Hans kan dit wel; hij maakt gevoelige zaken bespreekbaar, legt de vinger op de zere plek en is in staat om deelnemers een gevoel van veiligheid te geven. 

Hans heeft al meer dan dertig jaar ervaring in het geven van deze trainingen. Hij heeft kennis van verschillende modellen en technieken, en is daarnaast ervaringsdeskundige. Hij laat zien als hij geraakt is door een situatie en leert deelnemers hoe je zelf in zo’n situatie kan reageren. 

Een trainer is een voorbeeld en moet zich daar ook naar gedragen. Transparant zijn dus. Niet veel trainers durven deze mate van emotionele betrokkenheid aan. En toch is dit onmisbaar, wil een training blijvend effect hebben.

 

En nu is het aan jou…

Wil jij deelnemen aan de training Persoonlijke effectiviteit van Triple Impact? We nodigen je uit voor een kosteloos intakegesprek. Lees hier meer over de training of neem contact op als je vragen hebt.

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie.

Meer informatie