Persoonlijke trajecten

Onze aanpak: DISC in combinatie met 3P-Methode

Home » Trajecten Persoonlijke ontwikkeling » DISC samen met 3P-Methode

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de coaching worden niet zozeer modellen behandeld als wel dat u uw persoonlijke effectiviteit zult verbeteren.

Hierbij worden persoonlijke blokkades bespreekbaar gemaakt zowel uit het heden als het verleden.

Werkmethodieken

’t Hart werkt sinds 1992 als psycholoog-coach binnen het bedrijfsleven. Hij heeft inmiddels een scala aan werkmethodieken tot zijn beschikking om u te helpen uw coachingsdoelen te realiseren.

Werkmethodieken: Brainspotting, Rationeel-Emotieve Training, Gestalttherapie, Inner Voice Dialogue, DISC, Interpersoonlijke Neurobiologie, Provocatief coachen.

Sinds 2013 werkt Hans met Brainspotting. Een revolutionaire aanpak om persoonlijke blokkades op te lossen. Juist voor de zakelijke klant een interessante methode. Lees hiervoor zijn artikel: Brainspotting – de revolutionaire individuele therapie.

DISC

Veelal wordt er begonnen met het afnemen van DISC. DISC is een persoonlijkheidsprofielentest die u helpt om inzicht te krijgen in uzelf en het gedrag van anderen. U snapt op welke manier u effectiever op anderen kan afstemmen. De test geeft bovendien taal aan uw interne conflicten. Vaak geeft de DISC een extra bevestiging van de leerdoelen die in de intake waren vastgesteld.

Authentiek veranderen

Wij vinden het belangrijk dat mensen tijdens hun leerproces authentiek (leren) zijn. Dat betekent dat er niet zozeer trucjes worden aangeleerd, maar het hele gebied van de persoonlijke effectiviteit moet als het ware één natuurlijk geheel vormen: “practice what you preach”. De 3P-methode staat daar garant voor.

3P-methode®

Tijdens de sessies wordt u bewust van drie niveaus van persoonlijke effectiviteit. U leert een duidelijk onderscheid te maken tussen:

  • Praktische vaardigheden en modellen;
  • het communicatieproces dat zich tussen u en de coach en/of de ander afspeelt;
  • alles wat er zich in uzelf afspeelt en u hierover regie kunt krijgen.

Het schakelen tussen deze niveaus wordt de 3P-methode genoemd en vormt de kern van het coachingstraject. Het inzoomen op het proces tussen u en uw coach en hoe u met anderen omgaat, wordt procesgericht werken genoemd. Procesgericht werken gebeurt met de nodige humor maar wel snel en inzichtgevend.