Persoonlijke trajecten

Individuele persoonlijke coaching

Home » Trajecten Persoonlijk » Coaching individueel

Individuele coaching is er voor iedereen die graag in zijn/haar persoonlijk functioneren grenzen wil verleggen. Dat kan zowel een particuliere of zakelijke reden hebben.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de coaching worden niet zozeer modellen behandeld als wel dat u uw persoonlijke effectiviteit zult verbeteren. Hierbij worden persoonlijke blokkades bespreekbaar gemaakt zowel uit het heden als het verleden.

Werkmethodieken

Hans werkt sinds 1992 als psycholoog-coach binnen het bedrijfsleven. Hij heeft inmiddels een scala aan werkmethodieken tot zijn beschikking om u te helpen uw coachingsdoelen te realiseren. Denk hierbij aan: Brainspotting, Rationeel-Emotieve Training, Gestalttherapie, Inner Voice Dialogue, DISC, Interpersoonlijke Neurobiologie en Provocatief coachen en systemisch werk.

Hans weet deze methodes op een natuurlijke en praktische manier toe te passen.

Brainspotting

Sinds 2013 werkt Hans met Brainspotting. Dit is een effectieve manier om psychische blokkades op te heffen en pijnlijke momenten uit ons leven te verwerken. Bovendien leidt het ertoe dat mensen ineens gezonder gaan denken.

Sinds we cliënten met Brainspotting zijn gaan behandelen, zijn we daarmee van de ene verbazing in de andere gevallen. De resultaten zijn zo indrukwekkend dat we tegenwoordig deze methodiek bij individuele therapie naast mijn andere werkwijzen zo veel mogelijk gebruiken.

Meer weten? Lees hiervoor het artikel: Brainspotting – de revolutionaire individuele therapie.

3P-methode®: authentiek veranderen

Wij vinden het belangrijk dat mensen tijdens hun leerproces authentiek (leren) zijn. Dat betekent dat er niet zozeer trucjes worden aangeleerd, maar het hele gebied van de persoonlijke effectiviteit moet als het ware één natuurlijk geheel vormen: “practice what you preach”. De 3P-methode staat daar garant voor.

Tijdens de sessies wordt u bewust van drie niveaus van persoonlijke effectiviteit. U leert een duidelijk onderscheid te maken tussen:

  • Praktische vaardigheden en modellen;
  • het communicatieproces dat zich tussen u en de coach en/of de ander afspeelt;
  • alles wat er zich in uzelf afspeelt en u hierover regie kunt krijgen.

Het schakelen tussen deze niveaus wordt de 3P-methode genoemd en vormt de kern van het coachingstraject. Het inzoomen op het proces tussen u en uw coach en hoe u met anderen omgaat, wordt procesgericht werken genoemd. Procesgericht werken gebeurt met de nodige humor maar wel snel en inzichtgevend.