Individuele coaching

Doelstellingen Individuele coaching

In de afgelopen jaren hebben mensen zich aangemeld voor een van onze persoonlijke trajecten om te werken aan een of meer van de onderstaande doelstellingen:

Persoonlijke effectiviteit

 • Leren krijgen van de regie over/in uw werk;
 • Het terugkrijgen van enthousiasme en energie in het werk;
 • Ontwikkelen van een pro-actieve werkhouding;
 • Effectief inschatten van en afstemmen op mensen;
 • Verbetering van de persoonlijke presentatie (profilering);
 • Het ontwikkelen van een flexibele werkhouding;
 • Inzicht in ontstaan en hanteren van perfectionisme;
 • Versterken van het incasseringsvermogen (kritiek, stress)
 • Hanteren van ergernissen;
 • Grip krijgen op automatische reacties en gevoelens;
 • Overwinnen van faalangst en onzekerheid;
 • Vergroten van zelfvertrouwen en/of positief zelfbeeld;
 • Bewustwording van gevoelens bij anderen en zichzelf;
 • Het verwerken en loslaten van oud zeer;
 • Het gevoel als leidraad in gesprekken;
 • Het vermogen om constructief ruimte in te nemen;
 • Effectief reageren op personen in gezagsposities;
 • Effectief leren nemen van beslissingen;
 • Leren ontspannen.

Communicatie

 • Verbetering van uw aansluiting op de mensen waarmee u omgaat;
 • Verbetering van de organisatie van de werkstroom;
 • Verandering van impact;
 • Het oplossen van conflicten (privé en zakelijk) die een optimaal functioneren in uw werk in de weg staan;
 • Effectief leren afstemmen op de juiste golflengte van een gesprekspartner;
 • Vergroten van uw inlevingsvermogen;
 • Leren reageren op de boodschap achter de woorden;
 • Aanscherping van gesprekstechnieken (o.a. luisteren, spiegelen, vraagtechniek);
 • Bespreekbaar maken van de eigen gevoelens;
 • Conflicthantering;
 • Leren overtuigen;
 • Effectief reageren op emoties van anderen;
 • Leren lezen van en reageren op lichaamstaal;
 • Herkennen van oorzaken van vastgelopen gesprekken;
 • Herkennen van en inspelen op de onderstroom in gesprekken;
 • Reageren op en geven van kritiek;
 • Leren doorbreken van uw rol als redder van de ander;
 • Constructief grenzen communiceren;
 • Aanscherping van de persoonlijke presentatievaardigheden;
 • Ontwikkelen van een persoonsgerichte in plaats van een taakgerichte benadering.