Training Persoonlijke Effectiviteit

Mogelijke doelstellingen

De verbinding met uzelf is voorwaardenscheppend voor de verbinding met anderen.

Onderstaande werkpunten kunnen in de training Persoonlijke Effectiviteit worden gebruikt om zowel thuis als privé authentieker en succesvoller te worden.

In relatie tot de ander wil ik:

 • Mijzelf op authentieke wijze profileren;
 • Zelfvertrouwen en kracht uitstralen;
 • Mijn grenzen verleggen;
 • Persoonlijke blokkades in de omgang met mensen overwinnen;
 • Regie over mijn reflexmatige reacties op anderen;
 • Mijn aanwezig-zijn (presence) in contact met collega’s, klanten, partner en vrienden verbeteren;
 • Een platform om te kunnen sparren over dilemma’s in een veilige groep waardoor ik effectiever kan beslissen;
 • Een realistisch beeld krijgen van hoe ik overkom en hoe ik dat kan verbeteren;
 • Mijn vermogen om effectief het gesprek met anderen in goede banen te leiden, versterken;
 • Een gezonde balans tussen het onderhouden van relaties en de to do’s;
 • Ik wil regie in mijn communicatie met anderen;
 • Meer voldoening door een gezonde balans tussen privé en zakelijk;
 • Eerlijke feedback op mijn gedrag en visie op bepaalde situaties;
 • Leren authentiek zijn en het lef hebben mezelf te zijn bij anderen (evt. partner)
 • Inzicht in en verandering van het effect van uw wijze van communiceren op anderen;
 • Effectiever omgaan met andere types dan ikzelf;
 • Het ontwikkelen van een persoonsgerichte in plaats van een taakgerichte benadering.
 • Constructief ruimte leren innemen voor het bespreken van werksituaties;
 • Verandering van impact;
 • Effectief leren afstemmen op de juiste golflengte van een gesprekspartner;
 • Leren effectiever contact maken (inleven, overtuigen);
 • De “diepere laag” bij mensen leren doorgronden;
 • Gesprekstechnieken (o.a. luisteren, spiegelen, vraagtechniek) leren;
 • Effectief leren reageren op emoties van anderen;
 • Lichaamstaal leren lezen en daarop beter reageren;
 • Leren reageren op de boodschap achter de woorden;
 • Eigen gevoelens bespreekbaar maken;
 • Beter omgaan met de stille types;
 • Beter omgaan met de dominante types;
 • Mijn rol als redder van anderen leren doorbreken;
 • Effectief conflicten leren oplossen;
 • Oorzaken van vastgelopen (team)gesprekken leren hanteren;
 • De onderstroom in (team)gesprekken leren hanteren en bespreekbaar maken;
 • Reageren op kritiek en ik wil het op een constructieve manier leren geven;
 • Constructief grenzen communiceren;
 • Mijn persoonlijke presentatievaardigheden aanscherpen;
 • Leren om echt contact met anderen te maken;
 • Rust en verbinding in mijn zakelijke en/of partnerrelatie;
 • Succes in zakelijke omgeving en ook een succesvol(le) huwelijk/relatie.

In relatie tot mijzelf wil ik:

 • Mijn empathisch vermogen verbeteren;
 • Leren om beter te voelen en ook het gevoel van anderen beter aan te voelen;
 • Leren “zitten” met pijn van mezelf en/of anderen zonder direct tot oplossingen te willen komen;
 • Persoonlijke blokkades die effectieve communicatie in de weg staan doorzien en aanpakken;
 • Enthousiasme en energie terugkrijgen in het werk;
 • Een proactieve werkhouding ontwikkelen;
 • Een flexibele werkhouding ontwikkelen;
 • Inzicht in het ontstaan en het hanteren van perfectionisme;
 • Mijn incasseringsvermogen (kritiek, stress) verbeteren;
 • Ergernissen beter hanteren;
 • Grip krijgen op mijn automatische reacties en gevoelens;
 • Faalangst en onzekerheid overwinnen;
 • Mijn zelfvertrouwen en/of positief zelfbeeld versterken;
 • Regie over oud zeer krijgen;
 • Het gevoel als leidraad in gesprekken serieuzer nemen;
 • Leren om constructief ruimte in te nemen (in plaats van aanpassen);
 • Om effectief te reageren op personen in gezagsposities;
 • Effectief beslissingen leren nemen;
 • Leren ontspannen in moeizame gesprekken.

U kunt tijdens de training ontdekken dat pijnlijke ervaringen in uw verleden nog onverwerkt zijn. Dan kan hierin in een aantal aanvullende persoonlijke sessies aan gewerkt worden. Brainspotting is dan een zeer effectieve techniek hiervoor.

Aanmelden voor een vrijblijvende intake

De training Persoonlijke Effectiviteit geeft een unieke impuls aan uw persoonlijke groei en ontwikkeling. Gedragsverandering op de lange termijn staat centraal. Meld u aan voor een vrijblijvende intake.