Training Persoonlijke Effectiviteit

Werkmethode

Authentiek zijn

Wij vinden het belangrijk dat mensen tijdens hun leerproces authentiek (leren) zijn.

Dat betekent dat er niet zozeer trucjes worden aangeleerd, maar het hele gebied van de persoonlijke effectiviteit één natuurlijk geheel gaan vormen: practice what you preach.
Uw persoonlijke traject zal een invulling krijgen die past bij de situatie waarin u zit.

Stijlvol veranderen

Hans ’t Hart is een psycholoog-coach met meer dan 20 jaar ervaring. Om veranderingen te bewerkstelligen, schakelt hij op een unieke en snelle wijze tussen veel verschillende coachingsstijlen.

Hij ontleent theorieën en werkmethodieken aan effectieve methodes als Systemisch werk, Gestalttherapie, Rationeel-Emotieve Training, Inner Voice Dialogue, Brainspotting, Transactionele Analyse, DISC, EFT, Interpersoonlijke Neurobiologie, Provocatief Coachen, Past-Reality Integration en Communicatieleer.

3P-Methode

Tijdens een persoonlijk traject wordt u bewust van drie niveaus van persoonlijke effectiviteit. U leert een duidelijk onderscheid te maken tussen:

  • Praktische vaardigheden en modellen;
  • het communicatieproces dat zich tussen u en de coach en/of de ander afspeelt;
  • alles wat er zich in uzelf afspeelt en u hierover regie kunt krijgen.

Het schakelen tussen deze niveaus wordt de 3P-methode genoemd en vormt de kern van het coachingstraject. Het inzoomen op het proces tussen u en uw coach en hoe u met anderen omgaat, wordt procesgericht werken genoemd. Procesgericht werken gebeurt met de nodige humor maar wel snel en inzichtgevend.

Eerste P: Praktijk

Vragen stellen en kennis delen

Er bestaat veel kennis over hoe problemen effectief kunnen worden aangepakt. Soms mist u concrete kennis om dingen in uw leven te veranderen. Hans ’t Hart werkt sinds 1992 als psycholoog-coach en heeft inmiddels een scala aan werkmethodieken geleerd.

Tweede P: Proces

Ontdekken van uw triggers

Kennis alleen is helaas niet voldoende om verandering te bewerkstelligen. ’t Hart let daarom ook op uw gedrag tijdens de sessies zelf. Bent u geneigd om u uzelf snel te verdedigen? Laat u uw mening snel los? Neemt u initiatief of bent u juist afwachtend? bent u erg oplossingsgericht of bent u juist vrijblijvend in uw houding? De manier waarop u zich gedraagt tijdens een sessie is natuurlijk ook een uiting van hoe u zich voelt en hoe u denkt. U laat daarmee ook uw vraagstuk tijdens de sessie zien.

Door ter plekke stil te staan bij een bepaalde reactie, kan ook worden geanalyseerd waarom dat gebeurt. Inzichten die u op theoretisch niveau dan al min of meer eigen had gemaakt, kunnen dan ter plekke worden toegepast. Dit ervaringsgericht leren, blijkt het leerproces aanzienlijk te versnellen.

Derde P: Persoon

Oorzaken van bepaalde gevoelens herkennen en deze effectief leren hanteren

Het is natuurlijk belangrijk om te snappen wat er zich in uzelf afspeelt en dat u de regie over uw gevoelsleven meer in eigen handen krijgt dan andersom. Vandaar dat er veel aandacht wordt besteed aan de oorzaken van hoe u zich voelt. U leert praten over pijnlijke ervaringen uit het verleden en ’t Hart reikt manieren aan om u te helpen deze te verwerken.
U leert ook uw verdedigingsmechanismen te herkennen en leert hoe u hiermee effectiever kunt omgaan. U krijgt meer grip op uw gedachten en gevoelens en zult oudzeer verwerken.
Sinds 2013 werkt Hans met Brainspotting. Een revolutionaire aanpak om persoonlijke blokkades op te lossen. Lees hiervoor zijn artikel: Brainspotting – de revolutionaire individuele therapie