Training Persoonlijke Effectiviteit

Werkwijze

U leert in deze training aan de hand van (mis)communicatiemomenten in de groep hoe u vaardiger op anderen kunt reageren.

U leert ook hoe u regie krijgt over blokkades die verandering in de weg staan. U verlegt uw grenzen op basis van aldoende-in-de-groep-leert-men en krijgt u inzichten aangereikt die u aantoonbaar zullen helpen uw leerdoelen te verwezenlijken (zie: ervaringen). Soms werken cursisten in subgroepen om extra te oefenen.

De twee middagen met de acteur bieden cursisten de kans om hun persoonlijke effectiviteit met hun moeilijkste casus te oefenen.

Authentiek veranderen

In deze training staan het aanleren van nieuwe vaardigheden en persoonlijke groei naast elkaar. Persoonlijke groei gaat langzamer dan het aanleren van nieuwe vaardigheden. Door de cursus te verdelen over (bijna) wekelijkse dagen in combinatie met de 3P-methode, treedt bij cursisten een rijpingsproces op. Deelnemers groeien daardoor naar een sterkere effectiviteit toe, terwijl zij toch in hoge mate ‘zichzelf’ kunnen blijven (authentiek veranderen).

Maximale aandacht voor uw relevante onderwerpen

De deelnemers moeten ook twee keer tijdens de training een procesverslag schrijven over hun ontwikkeling. De week erna moeten ze dit presenteren. Hierbij wordt gelet op de effectiviteit en impact van hun prestatie.

Deze training-op-maat aanpak is alleen mogelijk in kleine groepen. Daarmee garandeert Triple Impact dat de cursist maximaal wordt bediend op de voor hem/haar relevante onderwerpen.