Home » Relatie » Overvragen van je partner

Mijn partner overvraagt me

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

In de begeleiding van ondernemers kom ik met regelmaat een specifieke kwestie tegen die bij veel koppels tot frustratie leidt. Er is dus een behoorlijke kans dat je je herkent in dit artikel.

Ze leek op zijn moeder

Soms haalt je verleden je in zonder dat je het door hebt. Dat overkwam Bart. Hij was vijftien toen zijn ouders scheidden. Als oudste zoon kreeg hij meer verantwoordelijkheden dan goed voor hem was. Financieel gezien had het gezin het niet breed. Barts moeder had twee banen en hij ging zelf al op jonge leeftijd aan het werk. Het bracht hem in de ondernemersmodus waar hij nog steeds in zit; Bart heeft een succesvolle eigen zaak.
Bart was al jarenlang samen met Anna. Anna droomde van het hebben van een eigen onderneming, maar was bang dat het haar niet zou lukken succesvol te zijn. Ze was onzeker en praatte daar veel over met Bart. Bij Bart werd iets aangewakkerd. Zijn tijdloze brein – het deel van het brein waarin emotionele gebeurtenissen liggen opgeslagen – werd geactiveerd. Ook al was het meer dan dertig jaar geleden; in Anna herkende hij (onbewust) zijn moeder en de last die hij door zijn moeder moest dragen.

Roofbouw op het liefdessysteem

Het werd een herhaling van zetten. Wederom moest Bart een last dragen die niet van hem was. Anna was zo bezig met haar dromen en onzekerheden, dat ze nauwelijks aandacht voor hem had. Van Bart werd verwacht dat hij naar haar luisterde, advies gaf, motiveerde en haar opbeurde als het nodig was. Voor Bart voelde het alsof hij niet meer in balans was, ondanks dat hij zelf ook een zaak had en haar met zijn kennis en ervaring goed kon helpen.
Langzaamaan werd hun liefdessysteem uitgehold. Bij het liefdessysteem gaat het over de liefde tussen hen, over intimiteit, kwetsbaarheid en verbinding. Bart verloor het plezier in de relatie en wilde de relatie zelfs verbreken.

Een last die niet van jou is

Als het plezier uit een relatie wegebt, dan kan het zijn dat een van beiden worstelt met zichzelf. Het tijdloze brein van Bart had iets opgerakeld en ervoor gezorgd dat Bart in een reflex reageerde: onbewust nam hij afstand tot Anna.
Voor Bart en Anna was het grote probleem dat ze er zelf niet achter konden komen waar het precies aan lag. Een bepaalde werkvorm die toegang gaf tot het tijdloze brein van Bart bracht hier verandering in. Hij zag in dat zijn allergische reactie op de onzekerheden van Anna te maken had met zijn jeugd. Het appel dat zijn moeder vroeger op hem deed, leek op het appel dat Anna tegenwoordig op hem deed.
Waarom hij vroeger niet zo reageerde op zijn moeder als nu op Anna, kan ermee te maken hebben dat hij de verantwoordelijkheden in zijn tienerjaren niet als belastend ervoer. Hij kreeg waardering voor wat hij deed; zijn moeder was blij met hem en hij voelde zich groot.

Met Bart en Anna ging het beter nadat Bart de last van vroeger figuurlijk teruggaf aan zijn moeder. Hij nam daarna zijn plek als zoon weer in. Dat was confronterend, maar ook bevrijdend. Het gaf hem ook het inzicht dat hij in tegenstelling tot vroeger grenzen kan aangeven als Anna een beroep op hem doet.
Anna leerde dankzij de sessies dat ze iets aan Bart gaf wat niet van hem was. Sterker nog, dat het bij hem iets triggerde van vroeger. En wel zo sterk, dat hij de relatie wilde verbreken.

Afspraken maken

Voor een gezonde liefdesrelatie is het belangrijk om grenzen aan te geven. Om af te spreken wanneer er over het werk gepraat wordt en wanneer niet. Daarnaast is het voor je relatie gezonder om externe mensen op te zoeken om mee te sparren en die jou kunnen helpen bij het opzetten of groter maken van je zaak.
Ik vond dat ook best lastig. Het was namelijk erg makkelijk om mijn zorgen rondom werk te delen met Rita. Maar met de juiste externe mensen om je heen gaat dat steeds beter en makkelijker. Onze liefdesrelatie wordt niet overschaduwd door stress of zorgen rondom werk en ik belast Rita niet met zaken die niet van haar zijn.

Bekijk ook eens onze online relatietherapie.

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie.

Meer informatie