Home » Relatie » Ondernemer: hoe hoog leg jij de lat voor je partner?

Ondernemer: hoe hoog leg jij de lat voor je partner?

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

Ik heb werkelijk gesmuld van het boek ‘The Gap and The Gain’ van Dan Sullivan en dr. Benjamin Hardy. In dit boeiende boek, geschreven voor ondernemers, leggen de schrijvers uit hoe ongelukkig en niet succesvol je kunt worden als je je focust op dat wat je nog wilt bereiken, maar waar je nog niet bent; de gap. En aan de andere kant vertellen ze hoe goed het voelt en hoe succesvol je kunt zijn als je niet nadenkt over waar je nog niet bent (the gap), maar kijkt naar waar je vandaan komt en wat je al bereikt hebt: de gain.

Trots zijn op wat je al hebt bereikt

Leven vanuit de gap (tekort) of de gain (winst) komt niet alleen maar voor in de zakelijke wereld. Ook privé kunnen mensen zichzelf tekort doen door zichzelf te vergelijken met anderen (‘Ik had graag haar figuur gehad’ of ‘Het huis van de buurman is groter dan mijn huis’).
Wat voor ondernemers geldt, geldt voor iedereen: je mag jezelf absoluut een doel stellen, maar je moet terugkijken naar waar je begonnen bent. Heb jij al veel stappen gezet om te zijn waar je nu bent, wees daar dan trots op. Geef jezelf de waardering voor waar je nu bent. Een gevoel van dankbaarheid zal je dan overvallen.
Vergelijken met anderen heeft geen zin. Iedereen bewandelt immers een eigen pad en heeft een ander startpunt.

Ze moet ondernemender worden

Eens zat er een koppel voor me waarvan de man ondernemer is. Hij leefde ook privé in de gap. Hij had namelijk een ideaalbeeld van zijn vrouw en zij voldeed daar niet aan. Zo vond hij dat ze te weinig ondernemend was. Ze was niet waar hij vond dat ze moest zijn en verzon daar oplossingen voor: ze kon opleidingen volgen en haar zakelijke kant ontwikkelen. Zo dwong hij haar een bepaalde richting op. De richting van haar ideaalbeeld van hem.
Maar zij was hier totaal niet van gediend en kwam in verzet. Het gevolg was een relatie vol escalaties en twee ongelukkige personen.

Laat me sokken breien op de bank

Laat je je leiden door het ideaal, dan word je dwingend. Dat heb ik ook bij mezelf gemerkt. Als ondernemer ben ik erg actief en – logisch – ondernemend. Er was een tijd dat ik me stoorde aan het feit dat Rita die drive niet had. Ik had al van alles bedacht wat zij zou kunnen doen. Dat zij ook zou ondernemen, cursussen zou volgen, aan zichzelf zou werken of desnoods kinderboeken zou schrijven.
Rita vond het helemaal niets en mijn dwingende houding zorgde voor een averechts effect. ‘Laat me zijn wie ik ben’, zei ze tegen me. ‘Al wil ik elke avond op de bank sokken breien.’
Destijds, nu zo’n vijftien jaar terug, vond ik haar opmerking verschrikkelijk. Zo’n vrouw wilde ik niet! Maar Rita legde het me uit. ‘Hans,’ zei ze, ‘juist omdat jij dit van mij zo dwingend vraagt, ga ik het niet doen.’
In de loop van de tijd stopte ik met mijn dwingende gedrag. Ik liet mijn claim op haar los. En dat was de grote bevrijding die ze nodig had. Ineens ging Rita van alles ondernemen. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ze het zelf wilde.

Tel je zegeningen

Veel mensen die ondernemend zijn (daarvoor hoef je geen ondernemer te zijn) hebben hun focus onafgebroken op een bepaald doel. Ze hebben moeite om in het hier en nu te zijn en richten zich op de gap; het tekort. Dat wat er nog niet is.
Maar als je in het tekort zit, word je een tiran voor anderen én jezelf. Het moet namelijk altijd maar beter. Schrijver Dan Sullivan concludeert dat deze dwingende behoefte aan verbetering van jezelf en je omgeving, voortkomt uit onverwerkte pijn uit je verleden. Je leeft vanuit een tekort en maakt je zorgen. Je kunt niet echt genieten. Verslavingen liggen helaas op de loer, want die hebben de kracht om je heel even te laten genieten.
Leef je daarentegen vanuit de gain, dan kun je vrijheid ervaren en voel je dankbaarheid voor wat je al wél hebt bereikt. Je kunt blij zijn met wat er is en genieten.

Hoe is dit voor je partner?

Leef jij vanuit de gap, dan is het voor jouw partner misschien niet altijd eenvoudig om je partner te zijn. Leven vanuit het tekort heeft nou eenmaal gevolgen voor je relatie. Grote kans dat jij vindt dat je partner beter, sterker of mooier moet worden. Altijd moet er een impuls van vernieuwing zijn – ook rondom seks.
Daarnaast is het eenvoudiger om de ongemakkelijke gevoelens die je hebt omtrent jullie relatie te wijten aan je partner in plaats van aan jezelf. Je wil namelijk niet stilstaan bij je eigen onverzadigbare drang tot het streven naar geluk en succes. Het geluk lijkt ook altijd ver weg en je bent snel ontevreden.
Soms overweeg je om de relatie te verbreken; dat lijkt de moraal ook te zijn als je kijkt naar romantische films of naar stellen om je heen.

Jouw innerlijke kompas

Maar hoe moet het dan wel? Wat als jij weet dat dit over jou gaat en je de behoefte voelt om te leven vanuit de gain en niet langer vanuit de gap?
Het is goed dat je nu de tijd neemt om na te denken over waar je eigenlijk mee bezig bent. Je vertoont namelijk compensatiegedrag en dat staat je geluk in de weg. Je moet op zoek naar je innerlijke kompas: wat wil jij zelf? Wat zegt jouw authentieke ik? Hoe kun je een leven van dankbaarheid ontwikkelen, ongeacht waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt? En: welke pijn of onverwerkte gebeurtenissen schuilen er aan de oppervlakte?
Je bent welkom om met je partner relatietherapie te volgen of je aan een individueel traject te wagen.

Leven vanuit vrijheid

En wat betreft je partner: ik zeg niet dat je niks van hem of haar mag verwachten. Je mag je wensen uitspreken, doe dat vooral. Maar ga het niet afdwingen, want dat verlamt.
Leven vanuit de gain betekent dat je samen blij bent met wat jullie hebben. Dat je uitspreekt dat jij het fijn zou vinden als je partner hulp zoekt bij dat ene probleem, omdat het jullie samen zou helpen, maar dat het ook goed is als je partner geen hulp zoekt. Vanuit die vrijheid heeft je partner het gevoel dat hij of zij ook een eigen leven heeft.

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie.

Meer informatie