RELATIEWEEKEND

Voor wie zijn relatieweekenden?

Home » Trajecten voor relaties » Relatietherapie weekend traject » Voor wie is een relatieweekend?

Zakelijk?

Deze weekenden worden ook gebruik door bedrijven die hun medewerkers willen helpen met het herstel van hun privé-situatie.

Het relatieweekend is bedoeld voor koppels die:

 • slechts kort bij elkaar zijn en een huwelijk overwegen of een overwegen een samenlevingscontract aan te gaan;
 • willen leren om fouten uit een voorgaand huwelijk of relatie niet opnieuw te maken;
 • het gevoel hebben ‘vastgelopen’ te zijn en hun intimiteit nieuw leven willen inblazen;
 • hun goede relatie willen verrijken en meer voldoening willen ervaren;
 • een beter klimaat voor hun kinderen willen bewerkstelligen;
 • niet weten of ze bij elkaar zullen blijven.

Succesfactoren

Het weekend blijkt vooral succesvol te zijn, ook op de langere termijn, voor koppels die:

 • kunnen (leren) verdragen dat hun partner tijdens de bezoeken dichtbij zit;
 • in zekere mate zichzelf durven openstellen voor elkaar. Tijdens de bezoeken nodigt u namelijk uw partner uit om naar uw wereld/eiland te komen;
 • in staat zijn tot zelfreflectie, oftewel in staat zijn om over oorzaken van hun eigen gedrag na te denken en bereid zijn om probleemeigenaar te zijn van hun eigen aandeel in ‘de dans’;
 • in zekere mate kunnen voelen;
 • kunnen onderkennen dat patronen vanuit de opvoeding (overlevingsmechanismen) huidige relatieissues beïnvloeden;
 • bereid zijn pijnpunten in hun relatie te bespreken;
 • in zekere mate grip kunnen krijgen op hun eigen reactiviteit (vecht-, vlucht- en bevriesreacties). Deze reacties worden tijdens de bezoeken natuurlijk getriggerd. De mate waarin u deze tijdens een bezoek kan parkeren, zal bepalend zijn voor het werkelijk kunnen ‘horen’ van uw partner.

Het weekend is niet geschikt…

…voor koppels die een acute crisis ervaren. Zie ook het antwoord bij “Meest gestelde vragen“. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen: 085 – 580 99 19.