Relatieweekend

Voordelen van een relatieweekend

Voor veel koppels legt het weekend een behoorlijk stevige basis. Er is namelijk een aantal belangrijke voordelen van een weekend boven een persoonlijk traject:

Voordelen relatieweekenden

Voor koppels met een drukke agenda bieden deze weekenden een uitstekende gelegenheid om te werken aan verandering;

U leert stapsgewijs hoe u samen (weer) rust kunt ervaren. U leert hoe u de eindeloze discussies kunt laten stoppen;

Veel stellen met issues worstelen met de vraag of verbinding nog mogelijk is. De intensiteit van het weekend maakt daarin veel duidelijk. Andere koppels ervaren vooral een sterkere verdieping. Deze dagen zijn daardoor geschikt voor zowel stellen met issues als ook voor hen die gewoon een APK willen. Koppels hoeven dit niet van elkaar te weten.

Tijdens het weekend zult u via de uitleg en de demonstraties horen en zien wat u tijdens een persoonlijk traject zult meemaken. Hans demonstreert een aantal bezoeken voor de groep, waarna u deze samen aan de hand van een manual gaat oefenen. Tijdens het oefenen zal er natuurlijk op beperkter schaal begeleiding plaatsvinden. U heeft overigens een duidelijke manual aan de hand waarvan u de opdrachten goed kunt doen. In de praktijk blijkt dat de meeste koppels met de opdrachten goed uit de voeten kunnen;

Deelnemers worden ‘gedwongen’ om twee dagen apart te zetten voor hun relatie. Daar waar een persoonlijk traject veel ruimte biedt om na de sessie weer in de waan van de dag het geleerde te laten ondersneeuwen, zult u door de opzet van het programma maximaal aandacht hebben voor het veranderingsproces. Er zal ook aandacht zijn voor hoe u het kunt integreren in het dagelijkse leven;

Tijdens een persoonlijk traject worstelen mensen nogal eens met de vraag: ‘Ben ik nou de enige die het zo beleeft’. Mensen voelen zich doorgaans eenzaam in hun worstelingen met relationele issues. Door de demonstraties en persoonlijke gesprekken, ervaart u een gevoel van herkenning en opluchting;

De demonstraties hebben doorgaans veel impact zowel op het koppel dat het bezoek doet als op het publiek. Dat doet veel met de sfeer in een groep. Het gevoel van identificatie en verbondenheid zijn krachtige impulsen tot verandering die wel in een groep aanwezig zijn, maar niet in een individueel traject;
De positieve ervaringen van anderen naar aanleiding van de werkvormen werken doorgaans aanstekelijk en aanmoedigend voor die deelnemers die een doorbraak nodig hebben, om toch door te zetten. Er is een magie in de werking van een groep dat mensen in positieve zin meeneemt in hun veranderingsproces.