RELATIETRAJECTEN

Wat zou u kunnen verwachten?

Home » Trajecten voor relaties » Wat verwacht u?

Wat kunt u verwachten?

Een relatietraject bij Triple Impact wordt doorgaans als confronterend en emotioneel indringend ervaren. Dat geldt voor zowel het relatieweekend, als voor relatiecoaching en relatietherapie.

U zult gelijk met elkaar in gesprek gaan. Eerst zoals het nu gaat, om te ontdekken waarom het verkeerd gaat. Heldere principes zullen u helpen de destructieve patronen te doorbreken.
We helpen u ter plekke om de principes in praktijk te brengen en leert elkaar door onze aanpak op een nieuwe manier kennen.

Meer dan alleen EFT

EFT is een effectieve methode om relaties te herstellen en wordt momenteel door veel relatiecoaches gebruikt. We zijn ook enthousiast over EFT, maar ervaren dat onze trajecten meer en sneller impact hebben als we het combineren met andere inzichten uit de psychologie en neurowetenschappen. Onze aanpak is dan ook een combinatie van het werk van Harville Hendrix (Imago Relatietherapie), Hedy Schleifer (Encounter-Centered Couples Therapy) en Emotionally Focussed Couple Therapy (EFT, Sue Johnson).

Elkaar ontmoeten in 3 stappen

Jullie zullen ervaren dat praktische issues er niet meer echt toe doen zodra u ’the space between’ ontdekt en elkaar persoonlijk ontmoet. We hebben dit de 3P-aanpak genoemd. De 3 P’s staan voor Praktijk, Proces en Persoon. Hieronder staan ze omschreven. Al lezende zal duidelijk worden hoe onze sessies opgebouwd zijn.

1e P: Praktijk

Verstrikt raken in praktische issues

Vaak komen koppels voor coaching met allerlei praktische issues, van: “Hoe kunnen we weer met elkaar op een “normale” manier praten?” tot “Hoe kunnen we de affaire verwerken?”.
Koppels raken vaak verstrikt in het over en weer bekvechten, of stoppen met praten over moeilijke onderwerpen omdat het anders te pijnlijk wordt. Het goede gevoel voor elkaar neemt hierdoor sterk af, of is zelfs al bijna verdwenen.
Tijd voor de conclusie dat de relatie niet meer werkt, dat u niet meer verliefd bent en het tijd is voor iets of iemand anders? Nee, de situatie waar u in zit, is juist een goede bodem om opnieuw de liefde van uw leven te ontdekken.

2e P: Proces

Ontdekken van ’the space between’

Als we niet zouden kunnen verstaan waarover u met uw partner inhoudelijk praat of ruziet, wat zouden we dan zien? De impact van de non-verbale kant van een gesprek bepaalt voor meer dan 90% het klimaat tussen u beiden. De manier waarop uw partner kijkt, zijn of haar gelaatsuitdrukking en gebaren zijn bepalend voor sfeer waarin het gesprek plaatsvindt. De sfeer hangt bovendien als het ware om u beiden heen.

Martin Buber, een theoloog en filosoof noemde de ruimte tussen een koppel, de tussenruimte of “the space between”. Deze voelt koel, koud, warm, gespannen, geladen, ontspannen, open, gesloten, veilig, of onveilig aan. Veel mensen hebben nooit geleerd om hierbij stil te staan, maar het maakt dat u op karakteristieke manier gaat reageren: de één gaat vechten, vluchten of bevriezen. De ander gaat juist enorm zijn best doen om te ‘pleasen’ (onderwerpen).

Partners zijn als magneten: als de tussenruimte schoon is, trekken de magneten elkaar aan. Is deze bevuild, dan keren ze zich om en stoten elkaar af.

Een belangrijke omslag treedt op als beide partners gaan beseffen dat het klimaat tussen hen moet veranderen, om op een constructieve manier over praktische onderwerpen (de eerste P) te kunnen praten en het gevoel weer voor elkaar terug te kunnen krijgen. Beide partners praten vanuit hun eigen wereld met een eigen taal.

“Ik was een keer op vakantie in Italië in een dorpje waar heel veel Nederlanders kwamen. Ik stond in een groentewinkel, toen een Nederlandse toerist binnenkwam en aan de verkoopster om een ui vroeg. Alleen deed ze dit in het Nederlands. Toen de verkoopster haar niet begreep, ging ze steeds harder praten. Ze maakte daarbij allerlei gebaren, maar de verkoopster bleef haar niet begrijpen. Aan beide kanten liep de frustratie hoog op.”

Zo is het vaak tussen koppels: beiden hebben het gevoel erg duidelijk te zijn in wat ze bedoelen, hebben het gevoel dat ze op hun manier veel van hun partner doen, maar toch verstaan ze elkaar niet. Ze voelen zich niet gehoord en gezien door elkaar. Hierdoor wordt de ‘space between’ een soort mijnenveld.

3e P: Persoon

Elkaar ontmoeten

Dit is het niveau van de ontmoeting. Het delen van uw hart. Het ontdekken met elkaar waar de echte lading vandaan komt. Een ruzie over de vaat gaat immers nooit over de vaat zelf. Op dit niveau moeten partners opnieuw keuzes naar elkaar maken. Voor het openstellen van uw hart is moed nodig en een (opnieuw) opbouw van vertrouwen naar elkaar. Zeker als er veel is beschadigd zal dat tijd kosten. In uw hart liggen pijnpunten en teleurstellingen uit het recente en het verre verleden. Hier liggen ook de onvervulde behoeften. Dromen over uzelf en uw relatie die u heeft losgelaten. Talenten die zich niet hebben kunnen ontwikkelen, uw rol als man of vrouw, et cetera.

Transformatie

Door de sessies veranderen partners in hun houding naar elkaar. Er treedt transformatie op. Dat gaat dieper dan gedragsverandering. Er ontstaat een gevoel van verbondenheid en veiligheid, en koppels leren hoe ze dat in het dagelijkse leven kunnen vasthouden. De tussenruimte voelt ook veilig.  Als koppels dit eenmaal gevoeld hebben, beseffen ze dat deze manier van bezoeken, het gaan over de brug, een zeer effectieve manier van communiceren is, die ze samen doelbewust kunnen leren toepassen. Niet zozeer tijdens een onenigheid als wel op een later tijdstip. Niet alleen in onder begeleiding van een coach, maar juist ook thuis.

Over alles kunnen praten

Het verschil tussen een gewoon gesprek en een bezoek is dat u bij een bezoek op zoek gaat naar de oorzaak van de lading. Als u de kunst van het bezoeken beheerst, kunt u over alles met elkaar ‘praten’.  Wellicht is het meest tastbare resultaat van de bezoeken wel dat beide partner zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat tussen elkaar, waarbij zij zich ervan bewust geworden zijn, hoe ze het voor elkaar veilig en aantrekkelijk kunnen maken.

Relatieweekend

Het lijkt misschien voor de hand liggend om voor relatiecoaching of relatietherapie te kiezen, maar wist u dat veel koppels het relatieweekend als een zeer effectief middel ervaren om te werken aan hun relatie?