Boosheid, irritatie en angst de baas zijn

Introductie
Balans tussen begrip hebben en boos zijn
Principes voor uitpakken van pakketjes
Negatief vs. positief hanteren van boosheid

Extra informatie

In deze video leg ik uit hoe het opbouwen van pakketjes ons dagelijkse leven meer beïnvloedt dan we ons vaak bewust zijn. Pakketjes gaan over die situaties waarin u geraakt bent. Bijvoorbeeld, in een vergadering zegt iemand iets dat u kwetst of uw partner zegt iets lelijks tegen u. Vanaf dat moment is er een pakketje.

Een pakketje bestaat dus uit een in uw brein/lichaam opgeslagen situatie dat bestaat uit:

  1. Een beeld van die situatie met die ander;
  2. Een gevoel (irritatie);
  3. Iets wat u had willen zeggen maar niet gedaan hebt;
  4. Iets wat u had willen doen (bijvoorbeeld grenzen stellen) maar wat u niet heeft gedaan.

Pakketjes worden in uw brein/lichaam opgeslagen als u er niets mee doet.

In de vorige video bespraken we de eerste tak van reactiepatronen namelijk ergernissen/agressie. Dit reactiepatroon is ook terug te voeren tot het ontstaan van pakketjes. Immers, als u pakketjes aan het opbouwen bent in uw leven, dan bent u bezig met het zegeltjes sparen (zie vorige video). Als de spaarkaart vol is, wilt u uw recht halen. Het ergeren komt niet uit de lucht vallen. U was al eerder geraakt (pakketje), negeerde dit vervolgens en uiteindelijk uit dit zich in de ergernissen en/of uitbarstingen. Daarom is het belangrijk om uw systeem op te schonen van pakketjes. Een van de manieren is om dingen die u hebben geraakt, bespreekbaar te maken. In video #9 reik ik nog meer manieren aan.

In de video bespreek ik de situatie van een vrouw met haar moeder tijdens een sessie in de training ’Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie’. Pakketjes die niet worden uitgepakt, raken geschakeld of gekoppeld aan andere pakketjes in ons leven. Zo had deze vrouw zonder het bewust te weten, nog steeds last van de pakketjes rondom haar moeder. De pakketjes rondom haar moeder waren blijkbaar in haar brein gekoppeld aan haar collega. Dat kwam omdat haar collega gedrag vertoonde dat leek op dat van haar moeder. Op die manier triggerde haar collega reeds bestaande pakketjes.

De oplossing die in de video wordt besproken is gebaseerd op een aantal principes. Deze principes worden in video #9 besproken. Voor nu is het helpend om te beseffen dat pakketjes al in uw kindertijd ontstaan. U herkent ze doordat u op een té-manier reageert: te boos, te bevroren of te vriendelijk etc.. U voelt daarbij ook als u daarop let, spanning in uw lichaam.
Het deel van het brein dat deze herinneringen opslaat (het zogenaamde limbisch systeem of emotionele brein) is tijdloos. Daardoor maakt het dus niet uit of iets gisteren of 30 jaar geleden is gebeurd. Een uitgebreidere uitleg over de werking van het brein en hoe dat onze communicatie met de ander beïnvloedt, wordt in de online training ’Conflicten met uw partner – hoe lost u ze op?’ uitgelegd.

Pakketjes kunnen dus in uw kindertijd ontstaan of later.

Vanuit de relatietherapiewereld is een mooi stel opdrachten beschikbaar waarmee u pakketjes uit het verleden (uw opvoeding) die het heden beïnvloeden, kunt ontdekken. Dit zijn de zogenoemde Imago-opdrachten van Harville Hendrix. Imago is Latijn voor ‘beeld’ Dit beeld bestaat uit de positieve en de negatieve ervaringen die u met betekenisvolle figuren uit uw jeugd heeft gehad. Bij de opdrachten hieronder kunt u de link voor de downloads vinden.

Overigens pleit ik er niet voor om altijd maar alles bespreekbaar te maken. Soms is het sop de kool niet waard of kan het gewoon niet (meer). Maar u zult dan wel wat moeten doen met deze pakketjes, zodat u ze uit uw systeem krijgt (net zoals die vrouw uit de training).

Vaak zijn we ons er niet van bewust dat zeer pijnlijke situaties uit ons leven ons beïnvloeden. Geregeld kom ik mensen tegen die zo goed zijn in het wegstoppen van gevoelens dat een crisis in hun leven hen pas stil kan zetten. Dat kan het verlies van een baan zijn, een dierbare, of dat iemand overspannen raakt. Pas dan worden mensen zich ervan bewust dat het wegstoppen van gevoelens (pakketjes), mede de oorzaak is geworden van het in een crisis geraken. Mijn uitnodiging is om het niet zover te laten komen.

Zoals gezegd waren er drie reactiepatronen als u uw pakketjes (boosheid) wegduwt, namelijk:

  1. Het ontstaan van ergernissen;
  2. Angst en onzekerheid;
  3. Verdriet, wanhoop en negatief denken.

Over de andere gevolgen van wegstoppen van pakketjes (en dus uw boosheid), vertel ik in de volgende twee video’s meer.