Extra informatie

In deze video beschrijf ik wat er gebeurt als de ander de verbinding verbreekt. Ik heb een korte schets gegeven van wat we ten diepste graag willen. Verderop in de training zal ik concreter ingaan op welke behoeften we onderscheiden.

De belangrijkste behoefte is dat we ons ten diepste welkom bij de ander willen voelen. Dat kan natuurlijk niet altijd. Als de ander de verbinding verbreekt, registreert ons brein dit als pijnlijk. We krijgen dan een zogeheten primaire emotie.

Een primaire emotie ontstaat als reactie op het verbreken van de verbinding. Onder primaire emoties scharen we onder andere verdriet, pijn, angst, blij, boosheid en schaamte. Ze voelen kwetsbaar en rauw als we er werkelijk bij stilstaan. Vaak wordt binnen EFT niet zozeer de emotie zelf genoemd maar de tekst die ermee samenhangt. Dit maakt het voor veel mensen gemakkelijker om kwetsbare gevoelens te beschrijven. Kijk op het EFT-schema dat u heeft gedownload en kijk bij het onderdeel primaire emoties. Hier staan suggesties die u kunt gebruiken, maar er zijn meer teksten mogelijk.

“Ik voel me alleen”, “Ik voel me niet belangrijk”, “Ik voel me niet gelijkwaardig”, “Ik voel me niet gezien”, “Ik ben bang je te verliezen”, “Ik voel me niet goed genoeg”, worden allemaal tot de primaire emoties gerekend.

Het is doorgaans het gemakkelijkst als u het EFT-schema van boven naar beneden invult (dus eerst beginnen met gedrag). Vaak weet je nog niet zo gelijk wat de primaire gevoelens zijn. Ik heb zelf vaak echt goed moeten doorvoelen wat deze waren. Dat lukte door mezelf echt stil te zetten. Maar er zijn ook situaties waar ik begin met het invullen van mijn secundaire emotie. Deze vecht-, vlucht-, bevriesreactie kunt u bij het kopje secundaire emotie invullen om vervolgens naar het kopje perceptie en gedrag te gaan. Daarna probeert u voor uzelf te achterhalen wat de primaire emoties en behoeftes zijn.

De systematiek die vaak optreedt is dat mannen vaak het gevoel hebben het “nooit goed genoeg te doen” en dat vrouwen vaak het “samen” missen. Overigens, het kan wel omgedraaid zijn, maar de eerste variant komt het meeste voor.

Later behandel ik behoeften en primaire emoties nog uitgebreider, dus als u het nu nog niet zo goed begrijpt, dan verwacht ik dat dit probleem aan het einde van de training is opgelost.