Plussen en minnen

Meer dan een vaardigheidstraining

Als u meer wilt leren dan het toepassen van trucjes alleen, dan gaat een vaardigheidstraining niet diep genoeg. De training Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie richt zich op gedragsverandering op de langere termijn. Deelnemers worden persoonlijk effectiever.

In de training wordt niet alleen de aandacht aan het aanleren van vaardigheden besteed, maar ook de dieper gelegen persoonlijke blokkades komen aan bod. Deelnemers leren voorbij de communicatie op het eerste gezicht te kijken naar de boodschap achter de woorden van mensen.

Triple Impact werkt niet in de vorm van blokdagen. Ons trainingsschema ziet er als volgt uit: één dag per week (7x) met een terugkomdag ongeveer vijf weken later. Hierdoor kunt u per week in de praktijk toetsen in hoeverre het geleerde voor u heeft gewerkt. Bovendien heeft nieuw gedrag tijd nodig om in te slijten. Deze opzet voorkomt dus onder meer het zogenaamde "roze wolk"-fenomeen.

De plussen en minnen op een rij:

 • Praktijkgericht, provocatief, direct, uitdagend en humorvol;
 • Hoog leerrendement waarvan resultaten snel toets- en meetbaar zijn;
 • Veelzijdig en daarom geschikt voor een breed scala aan knelpunten op het vlak van persoonlijke effectiviteit en communicatie;
 • Brengt dieper gelegen oorzaak van knelpunten in kaart en helpt deze hanteerbaar te maken;
 • Duidelijke instructie over en feedback op communicatie aan de hand van de onderlinge gesprekken binnen de groep;
 • Kleine groepen (max. 8 deelnemers), met een sterk accent op de eigen inbreng van deelnemers;
 • Individuele coachingssessies binnen de trainingsdagen zelf, waardoor de kern van het probleem wordt aangepakt;
 • Doordat deelnemers elkaar niet kennen, is constructieve diepgang mogelijk;
 • Toepassing DISC om uw communicatie met anderen te verbeteren*).

*) Deze training is met nadruk geen DISC-training. DISC maakt wel onderdeel uit van de training, maar vormt slechts een van de vele invalshoeken om uw persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Mogelijke minpunten:

 • Geen nadruk op het doceren van theoretische modellen;
 • Omdat deelnemers leren door middel van inzoomen op knelpunten die mensen zelf ter sprake brengen, of die zich in de communicatie binnen de groep voordoen, kan dit als te persoonlijk worden ervaren door mensen die vooral kennis en vaardigheden willen leren;
 • Cursisten moet vooral in het begin erg wennen aan het (leren) schakelen tussen de diverse niveaus (de 3 P's). Bovendien kosten veranderingsprocessen energie. Met name de eerste vier trainingsdagen worden daardoor als intensief ervaren. Dit heeft mogelijk invloed op de kwaliteit van het werk op de dag na de training.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u van gedachten wisselen? Aanmelden voor de training?

 • Kleine groepen
 • Resultaten die beklijven
 • Brengt diepere oorzaken in beeld en maakt knelpunten hanteerbaar
 • Individuele coachingssessies binnen de trainingsdagen zelf, waardoor de kern van het probleem goed wordt aangepakt
 • Hoog leerrendement waarvan resultaten snel toets- en meetbaar zijn