Home » Relatie » Hoe danst het?

Wil je weten hoe het danst?

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie

Door Hans ’t Hart

Als u bij mij relatietherapie volgt, krijgt u een totaalpakket dat gebaseerd is niet op slechts één, maar op vier benaderingen:

  • Imagorelatietherapie (Harville Hendrix);
  • Het bezoek (Hedy Schleifer);
  • Emotionally Focused Therapy (EFT, Sue Johnson) en
  • Systemisch werk (Hellinger en anderen).

Dit omdat er meerdere wegen naar Rome leiden. Ik ervaar dat juist de combinatie van benaderingen voor goede resultaten zorgt.

Hoe dansen jullie op dit moment?

Maar wat leert u in mijn relatietrajecten eigenlijk?

Allereerst leert u veel over de dynamiek tussen jullie (de dans), maar ook over de impact van uw verleden op elkaar.

Als u issues in uw relatie ervaart, ziet u vaak uw partner als het probleem. U leert in relatietherapie het patroon te doorziet waarmee de relatie-issues ontstaan.

Zo’n patroon noemen wij de dans, omdat het veel overeenkomsten heeft met twee geliefden die met elkaar dansen. Een dans kan heel liefdevol en harmonieus zijn, maar ook pijnlijk als een van de partners onverwachte bewegingen maakt. U leert steeds meer het patroon te doorzien als de dans waarin u samen verstrikt zit.

Deze dans kunt u leren doorbreken. Hierdoor kunt u ook weer de authentieke, leuke en kwetsbare partner ontdekken en de dramadriehoek doorbreken. Dan ziet u dat niet de partner het probleem is, maar de dans!

Zitten jullie in fase 1, 2 of 3?

Tijdens mijn trajecten deel ik koppels in fasen in.

Fase 1-koppel

Dit zijn koppels die in een negatief communicatiepatroon zitten en hier geen flauw benul van hebben. Ze weten niet dat er zoiets als een dans is en hebben geen zicht op emotionele triggers in zichzelf.

Als u in fase 1 zit, kan uw relatie alleen herstellen als u nieuwsgierig bent naar wat er in uw partner omgaat én naar de reden van uw eigen gedrag.

Fase 2-koppel

Deze koppels weten wanneer ze in een pijnlijke dans zitten, welke stappen ze moeten zetten en komen er af en toe er samen zelfstandig uit, maar vaak ook nog niet. Ze worden ook steeds meer eigenaar van hun eigen emotionele triggers. In plaats van instinctief te reageren, zoals ze vroeger deden, kunnen ze zich of beter beheersen, of kunnen ze op het conflict terugkomen en verduidelijken wat erin henzelf gebeurde.

Bij het doorbreken van hun patronen kunnen ze mijn hulp nog regelmatig gebruiken.

Fase 3-koppel

Deze koppels zijn in staat om in de dans te schieten en kunnen zichzelf er ook weer uithalen.

In welke fase zit u? Wilt u meer grip krijgen over jullie dans en heeft u nog geen zin om relatietherapie te volgen, dan leert u in de diepgaande onlinetraining alles over deze dans en wat u moet doen om conflicten op te lossen.

De dans stilzetten

Als relatietherapeut kijk ik goed naar de manier waarop u op elkaar reageert, waarop u met elkaar danst. Als ik negatieve patronen zie, zet ik de dans stil. U leert daardoor verbanden leggen die u voorheen niet zag.

Ik stel dus gewoontepatronen aan de kaak:

  • U leert hoe u de kloof kunt overbruggen in plaats van te vergroten;
  • U leert ook hoe u uzelf weer terug kunt vinden als u uzelf een beetje verloren had;
  • U leert uw eigen behoeften en gevoelens ook belangrijk te vinden en te uiten;
  • U leert dat onder vechten, vluchten en bevriezen allerlei kwetsbare gevoelens liggen;
  • U leert het potje balsem voor elkaar te zijn, als u verdrietig bent of pijn hebt.

Veel mensen hebben er geen besef van dat er zoiets bestaat als diepere gevoelens. Ze denken er gewoon nooit over na. Maar ik zie in de praktijk dat praten over kwetsbare gevoelens verbindend werkt.

Dit vereist wel vertrouwen in de ander. Als u dat niet voelt, zult u zich niet werkelijk openen. Dan is er een kloof (weet u nog dat we in feite reageren op de kloof die er tussen ons en de ander is?).

Er is meer aan de hand dan de dans alleen

U leert in mijn relatietrajecten ook welke issues uit uw eigen leven voeding geven aan de dans.

In uw geheugen liggen allerlei herinneringen opgeslagen van de tijd dat u jong was, van thuis. Bijvoorbeeld als u een autoritaire vader heeft gehad, zult u allergisch reageren als uw partner autoritaire trekjes vertoont. Ook pijnlijke ervaringen daarna kunnen uw houding op uw partner bepalen (bijvoorbeeld scheiding, verlies).

Verder lezen?

Dit artikel is onderdeel van een 3-delige serie waarin we uitleggen wat een relatietherapeut doet en wat het belang hiervan is. De serie bestaat uit de volgende artikelen:

Meer weten over het relatieweekend?

Krijg hier meer informatie.

Start met een online videocursus relatietherapie.

Meer informatie