Training Persoonlijke Effectiviteit | FAQ

Er zijn zoveel communicatietrainingen, waar trainen jullie specifiek op?

Het aangrijpingspunt van de interventies zijn vooral gericht op de spontane gesprekken die zich in de groep voordoen.

Problemen in communicatie ontstaan als twee mensen tegelijkertijd aan het zenden zijn. Er is dan geen werkelijk contact. De training op het communicatieve vlak bestaat er dan uit om mensen bewust te maken van hun manier van communiceren. Daarbij hanteert Triple Impact een vijftal criteria. Als aan deze criteria binnen een gesprek aandacht is besteed, dan is het gesprek ‘goed’ verlopen:

Het eerste is in hoeverre mensen in staat zijn om eerst ontvanger te zijn en daarna pas zender in de communicatie:

  • om gehoord te worden door spiegelen, samenvatten: ‘Ik hoor je zeggen dat…’
  • aan erkenning van de logica van zijn beleving, kijk op ‘de zaak’ ofwel echt begrepen te worden (validering): ‘ik kan me wel voorstellen dat jij ….. gegeven dat je…’;
  • aan erkenning van het bestaansrecht en logica van zijn gevoel (empathie): ‘Je zult je daarom erg ….. voelen’.

Dus de kwaliteit van de communicatie wordt bepaald door de mate waarin een coachee of deelnemer tegemoet komt aan deze basisbehoeften. Tijdens trainingen let de coach daarom er ook op of u deze vaardigheden toepast. In feite gaat het daarbij niet zozeer om technieken, als wel een houding. U leert tijdens de training de ander werkelijk te ‘ontmoeten’. Er moet dus sprake zijn van een echte verbinding.
Het volgende criterium van effectieve communicatie is dat u de ander vraagt wat hij van u nodig heeft om zijn frustratie op te lossen.
Wanneer u zoveel moeite heeft gedaan om de ander te volgen in zijn manier van denken, zal de neiging van de ander groter zijn om zich in u te willen verplaatsen. Uiteraard is het van belang om ook uw standpunt met de nodige overtuigingskracht en stevigheid over het voetlicht te kunnen brengen. Ook u moet namelijk duidelijk kunnen maken waar u behoefte aan heeft. Daarom leert u zichzelf op constructieve wijze te profileren (zie de vraag ‘Wat is persoonlijke effectiviteit?’).
Daarnaast brengen cursisten tijdens de weekevaluatie ook inhoudelijke knelpunten in. Deze knelpunten kunnen soms worden opgelost door het leren van de ervaringen van de andere cursisten of door de inbreng van de trainer in de vorm van een theorie of model. Soms ligt de blokkade meer op persoonlijk niveau. Dan kan de trainer bijvoorbeeld de Rationeel-Emotieve Training gebruiken om de cursist te helpen om op effectievere wijze zijn doelen te behalen. De trainer zal in ieder geval op flexibele wijze afstemmen op dat niveau (Praktijk, Proces, Persoon)

Andere artikelen

Wat is persoonlijke effectiviteit?
Wat voor soort bedrijven nemen deel aan de training Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie?
Er zijn zoveel communicatietrainingen, waar trainen jullie specifiek op?
Wat wordt er precies verstaan onder spiegelen, valideren en empathie?
Wat is het verschil tussen de training persoonlijke effectiviteit van Triple Impact en andere aanbieders?
Is een training persoonlijke effectiviteit hetzelfde als een assertiviteitstraining?
Hoe meld ik me aan voor een training persoonlijke effectiviteit?
Hoeveel deelnemers zijn er voor een training persoonlijke effectiviteit?
Waarom zijn er 8 sessies nodig voor de training persoonlijke effectiviteit?