Training Persoonlijke Effectiviteit | FAQ

Wat houdt persoonlijke effectiviteit in?

Triple Impact let bij het beoordelen in hoeverre u persoonlijk effectief functioneert op de mate waarin u:

 • Enthousiasme en energie heeft voor de dingen die u doet;
 • Alert bent om te reageren op veranderingen of daarop te anticiperen;
 • Zich op een prettige manier profileert in een groep;
 • Perfectionisme kunt loslaten op de gepaste momenten;
 • Stress en kritiek kunt incasseren;
 • Ergernissen constructief weet te hanteren;
 • Grip heeft op uw automatische reacties en gevoelens;
 • Faalangst en onzekerheid kunt hanteren;
 • Zelfvertrouwen voelt en/of positief zelfbeeld heeft;
 • Zich bewust bent van gevoelens bij anderen en uzelf;
 • De regie heeft over uw leven;
 • De kwaliteit van uw leven laat bepalen door oudzeer;
 • In staat bent te luisteren naar uw gevoelens tijdens gesprekken;
 • Constructief ruimte tijdens gesprekken kunt innemen;
 • Effectief kunt reageren op personen in gezagsposities;
 • Effectief beslissingen kunt nemen;
 • Weet te ontspannen wanneer dat nodig is.

Uiteraard zijn deze criteria subjectief, maar helpen wel om te bepalen welke groeipunten er in uw leven op het gebied van de persoonlijke effectiviteit aandacht behoeven. U kunt ze vinden in de bijlages van de brochure Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie.
In een intakegesprek worden deze criteria met u doorgesproken en wordt het plan van aanpak met u opgesteld.

Lees meer over persoonlijke effectiviteit.

 

Andere vragen

Wat voor soort bedrijven nemen deel aan de training Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie?
Er zijn zoveel communicatietrainingen, waar trainen jullie specifiek op?
Wat wordt er precies verstaan onder spiegelen, valideren en empathie?
Wat is het verschil tussen de training persoonlijke effectiviteit van Triple Impact en andere aanbieders?
Is een training persoonlijke effectiviteit hetzelfde als een assertiviteitstraining?
Hoe meld ik me aan voor een training persoonlijke effectiviteit?
Hoeveel deelnemers zijn er voor een training persoonlijke effectiviteit?
Waarom zijn er 8 sessies nodig voor de training persoonlijke effectiviteit?