Training Persoonlijke Effectiviteit | FAQ

Is een training persoonlijke effectiviteit hetzelfde als een assertiviteitstraining?

Een assertiviteitstraining richt zich doorgaans specifiek op het leren opkomen voor u zelf en het leren kenbaar maken van grenzen.

Meestal bestaan dergelijke groepen uit mensen die hier allemaal mee worstelen. De training persoonlijke effectiviteit is breder georienteerd, omdat er aan meer aspecten van het gedragsrepertoir aandacht wordt besteed. Het voordeel van een groepstraining bij Triple Impact is bovendien dat er gestreefd wordt naar diversiteit in de groep. Mensen die (te) assertief zijn, zitten in de groep om mensen die dit niet zijn. Op die manier leren deelnemers juist van elkaar. Hierdoor leert u al doende effectief op dit soort types te reageren.

Andere artikelen

Wat is persoonlijke effectiviteit?
Wat voor soort bedrijven nemen deel aan de training Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie?
Er zijn zoveel communicatietrainingen, waar trainen jullie specifiek op?
Wat wordt er precies verstaan onder spiegelen, valideren en empathie?
Wat is het verschil tussen de training persoonlijke effectiviteit van Triple Impact en andere aanbieders?
Is een training persoonlijke effectiviteit hetzelfde als een assertiviteitstraining?
Hoe meld ik me aan voor een training persoonlijke effectiviteit?
Hoeveel deelnemers zijn er voor een training persoonlijke effectiviteit?
Waarom zijn er 8 sessies nodig voor de training persoonlijke effectiviteit?