Boosheid, irritatie en angst de baas zijn

Introductie
Balans tussen begrip hebben en boos zijn
Principes voor uitpakken van pakketjes
Negatief vs. positief hanteren van boosheid

Videoles