Relatieweekend | Meest gestelde vragen

Is het weekend voor elk koppel geschikt?

Het antwoord is nee.

1. Het weekend is in principe niet geschikt voor koppels die in een crisistoestand verkeren. Hen wordt aangeraden om eerst een aantal persoonlijke sessies te volgen, alvorens zich voor het weekend aan te melden. Hiervoor zijn twee redenen:

 •  Een koppel dat in een crisis zit, heeft extra persoonlijke aandacht nodig en dat kan tijdens het weekend onvoldoende worden geboden;
 • Als partners sterk op elkaar reageren, zouden zij tijdens plenaire sessies gemakkelijk over hun partner kunnen praten (‘Zie je nou wel dat doe jij ook….’) en dat willen we voor de sfeer van veiligheid voorkomen.

De uitzondering is wanneer u als koppel wel een crisisgevoel heeft, maar in staat bent om een knie-aan-knie gesprek (voor het Bezoek) te hebben. In het weekend moet u elkaars nabijheid kunnen verdragen en sfeer van veiligheid weten te bewaken.

2. Het weekend is niet geschikt in het geval er sprake is van:

 • een verslaving die voorduurt en waarvoor geen behandeling plaatsvindt;
 • een lopende affaire die men niet kan opgeven. Hieronder valt ook grensoverschrijdend chat-, Whatsapp of e-mailverkeer bezien vanuit het perspectief van de andere partner;
 • huiselijk geweld.

De reden hiervan is dat het weekend erop gericht is om in korte tijd uw hart weer voor elkaar te openen. Daartoe moet er een fundament van vertrouwen worden gelegd. Deze drie zaken ondermijnen dit vertrouwen. In dat geval is een persoonlijk traject een betere keuze dan een weekend.

Het weekend blijkt vooral succesvol te zijn, ook op de langere termijn, voor koppels die:

 • kunnen (leren) verdragen dat hun partner tijdens de bezoeken dichtbij zit;
 • in zekere mate zichzelf durven openstellen voor elkaar. Tijdens de bezoeken nodigt u namelijk uw partner uit om naar uw wereld/eiland te komen;
 • in staat zijn tot zelfreflectie, oftewel in staat zijn om over oorzaken van hun eigen gedrag na te denken en bereid zijn om probleemeigenaar te zijn van hun eigen aandeel in ‘de dans’;
 • in zekere mate kunnen voelen;
 • kunnen onderkennen dat patronen vanuit de opvoeding (overlevingsmechanismen) huidige relatieissues beïnvloeden;
 • bereid zijn pijnpunten in hun relatie te bespreken;
 • in zekere mate grip kunnen krijgen op hun eigen reactiviteit (vecht-, vlucht- en bevriesreacties). Deze reacties worden tijdens de bezoeken natuurlijk getriggerd. De mate waarin u deze tijdens een bezoek kan parkeren, zal bepalend zijn voor het werkelijk kunnen ‘horen’ van uw partner.

Als u twijfelt of dit weekend iets voor u is, kunt u contact met ons opnemen. Een feit is dat uit de ervaringen blijkt dat koppels, ook als het erop of eronder was, de weg toch weer naar elkaar terug konden vinden. Het is dan beter om eerst even van te voren te overleggen, zodat we samen een inschatting kunnen maken. Het telefoonnummer is 085 – 580 99 19.

Overzicht vragen

Is het weekend voor elk koppel geschikt?
Moet ik mijn verhaal delen met de groep (antwoord: nee)?
Mijn partner wil niet meekomen…
Is het weekend geschikt als je niets meer voelt voor je partner?
Waarom bieden jullie dit weekend aan? (visie)
Is het weekend alleen voor heterokoppels geschikt?
Hoe effectief is het relatieweekend?
Is het weekend geschikt als je nog niet zolang een relatie hebt?
Wat zijn de verschillen met een persoonlijk traject?
Ik ben gelovig. Past dit weekend wel bij mij?