Relatieweekend | Meest gestelde vragen

Mijn partner wil niet meekomen…

Een van de meest voorkomende knelpunten bij relatiecoaching is dat een van beide partners graag wil komen en de andere niet.

We spreken in de praktijk van de Shlepper en de Shleppee, Jiddisch voor degene die de ander als het ware meesleept (Shlepper) en de ander die meegesleept wordt (Shleppee).

Op elk relatieweekend stellen we deze vraag. In de praktijk zijn het vaak de mannen die zich herkennen in de rol van Shleppee, maar soms is het ook de vrouw.

De volgende vooroordelen horen we nogal eens:

1. Het is zweverig en vaag

In het weekend worden concrete bouwstenen aangereikt over hoe u uw relatie nieuw leven kunt inblazen of verdieping kunt aanbrengen. De theorie wordt aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd.

U merkt dat de bouwstenen ‘werken’ door de live-demonstraties, testimonials van aanwezigen, en eigen ervaring. Vaak helpt het als mannen het artikel lezen: Hoe uw brein een goede relatie in de weg staat

In dit artikel wordt de logica van conflicten uitgelegd en hoe u daar grip op kunt krijgen. Het maakt ook inzichtelijk waarom relatieproblemen vroeg of laten wel moeten komen. U zult zien dat het relatieweekend niet zomaar een beetje praten is, maar gebruikt maakt van bewezen werkbare principes.

2. Ik moet vertellen waar ik voor kom

Het mooie is dat niemand hoeft te weten waarvoor u komt. U bepaalt zelf wat u wel of niet deelt. Hans en Rita vertellen uit hun eigen leven en natuurlijk de demonstraties geven veel herkenning bij de aanwezige koppels. Hoewel we niet uit zijn op therapie met de groep, ontstaan er door die herkenning wel spontaan gesprekken met elkaar. Dat verloopt op een natuurlijke manier.

3. Ik schaam me dat ik daar naartoe moet

Veel mannen schamen zich en hebben het gevoel te kort te schieten door te komen naar een weekend. In die zin ervaren zij het komen naar zo’n weekend als onmanlijk. Dat beeld zou kloppen als u van nature vaardig zou zijn in het hebben van een goede relatie. Mannen en vrouwen verschillen echter zo sterk dat onderwijs in hoe je een relatie werkbaar krijgt op de basisschool verplicht zou moeten worden gesteld. U leert in dit weekend eindelijk de principes die werken.

4. Er zitten allemaal probleemgevallen

Niets is in de praktijk minder waar. Behalve stellen voor wie het weekend noodzaak is, zijn er vaak stellen die voor een verdiepingsslag van hun relatie komen. Dat is het mooie van het concept. Bovendien zien wij in een ‘probleemgeval’ een koppel dat nog niet geleerd heeft hoe ze de verbinding moeten maken. Door de bouwstenen die u tijdens het weekend krijgt aangereikt, is de kans groot dat u elkaar in die twee dagen weer leert vinden (zie ook ervaringen)

Overzicht vragen

Is het weekend voor elk koppel geschikt?
Moet ik mijn verhaal delen met de groep (antwoord: nee)?
Mijn partner wil niet meekomen…
Is het weekend geschikt als je niets meer voelt voor je partner?
Waarom bieden jullie dit weekend aan? (visie)
Is het weekend alleen voor heterokoppels geschikt?
Hoe effectief is het relatieweekend?
Is het weekend geschikt als je nog niet zolang een relatie hebt?
Wat zijn de verschillen met een persoonlijk traject?
Ik ben gelovig. Past dit weekend wel bij mij?